Timoteus ilmastonmuutos on ikiaikainen ja osin syklinen jatkumo, antropogeeninen lämpeämishypoteesi on SE josta kiistellään.

Kaikki blogit puheenaiheesta Kunnallinen itsehallinto

Itsehallinnon vahvistaminen on ratkaisu

Itsehallinnon vahvistaminen olisi Suomelle suoran kansanvallan parantumisen lisäksi taloudellisesti järkevää. Kunnat ovat valtiota tehokkaampia allokoimaan rajallisia resursseja. Tieteellinen näyttö osoittaa, että mitä lähempänä toimintaa päätös varojen käytöstä tehdään, sitä vaikuttavampaa varojen käyttö on (€ per hyöty) ja lisäksi resursseja hukataan vähemmän epäolennaiseen. Erityisesti ylimitoitettuja investointeja ja kehittämisprojekteja käynnistetään sitä vähemmän mitä pienempi organisaatio on.

Kuntien itsehallinto kriisissä

Kun kuuntelette ministereitä, he antavat puheenvuoroissaan ymmärtää kerta toisensa jälkeen, että kunnat eivät ymmärrä omaa parastaan ja valtion isällinen ote turvaa kansalaisten palvelut ilkeiden kunnallisen viranhaltijoiden ikeestä. Onneksi ministeri laittaa kunnat ruotuun ja palvelut paranevat. Moni valtion hallinnossa ja politiikassa ajattelee, että kunnat ovat valtionhallinnon jatkeita. Tähän myös lainsäädännön yhä yksityiskohtaisemmaksi käyvä normiohjaus pyrkii tasapäistämällä kunnat ja tekemällä niistä valtion tahdon hiljaisia toteuttajia.

Kunnallista itsehallintoa korostettava subsidiariteettiperiaatteen hengessä

Perustuslain 121 § takaa kunnille itsehallinnon. Tämä on parasta demokratiaa, sillä kunnallinen päätöksenteko tapahtuu lähellä kansalaisia. Subsidiariteettiperiaate on esimerkiksi Euroopan unionin hallinnossa keskeinen periaate, jonka mukaan julkisen hallinnon päätökset tulisi tehdä mahdollisimman lähellä ihmisiä ja ylemmille hallintotasoille tulisi viedä vain sellaiset päätökset, joita ei alemmilla tasoilla voida tehdä.

 

Kunnallinen itsehallinto on samaan aikaan sekä liian vahva että heikko

Kokonaisuuksien hallinta ja ajoitus pettävät Helsingissä (HS 10.11.2018) on mainio esimerkki siitä, kuinka perätilassa vallankäyttö on pääkaupunkiseudulla. Pääväylien bulevardisoinnista voi olla montaa mieltä, mutta se, että korkein hallinto-oikeus voi kumota kaupungin tekemiä itseään koskevia päätöksiä naapurien narinan takia on typerää:

Kaupunkien roolia ja itsehallintoa vahvistettava

Alati globalisoituvassa maailmassa kaupunkien ja kaupunkiseutujen rooli on keskeinen. Maakuntauudistus kiistää tämän faktan ja tarjoaa viime vuosituhannelle kuuluvaa ratkaisua tämän vuosituhannen haasteisiin.

 

 

 

Maakuntavero - ainoa järkevä ratkaisu soteen

Keskustelu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta on kulkenut samoilla raiteillaan jo pitkään ja pääosassa ovat olleet kapean sektorin soteosaajien hallinnolliset laatikkoleikit sekä eri puolueiden valtapolitiikka. Vaikka silloin tällöin muistetaankin mainita, että palvelut ja asiakas on asetettava etusijalle, on tämä näkökulma jäänyt julkisessakin keskustelussa vähemmälle.

Maakuntavero – ainoa järkevä ratkaisu soteen

Keskustelu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta on kulkenut samoilla raiteillaan jo pitkään ja pääosassa ovat olleet kapean sektorin soteosaajien hallinnolliset laatikkoleikit sekä eri puolueiden valtapolitiikka. Vaikka silloin tällöin muistetaankin mainita, että palvelut ja asiakas on asetettava etusijalle, on tämä näkökulma jäänyt julkisessakin keskustelussa vähemmälle.

 

Pakkolait taas Espoon uhkana

Uutena kaupunginvaltuutettuna organisoin 2013 Perussuomalaisten valtuutettujen kampanjan metropolihallinnon pakkolakien torppaamiseksi. Siinä onnistuttiin, 2015 keväällä maan hallitus luopui hankkeesta.

Byrokratian ystävät kuitenkaan eivät ole luopuneet toivosta sanella Helsingin seudulle hallintohimmeleitä.

SUOMELLE UUSI JÄLKIKOLONIAALINEN ALUEHALLINTOMALLI

Hahmottelen tässä artikkelissa Suomelle uuden itsehallinnollisen aluehallintomallin, joka korvaisi vuosisataisen koloniaalisen ajan perinnölle rakentuneen keskitetyn ja valtiokeskeisen ylhäältä alas -aluehallintomallin kansalaisia arvostavalla alhaalta ylös -aluehallintomallilla.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä