Timoteus ilmastonmuutos on ikiaikainen ja osin syklinen jatkumo, antropogeeninen lämpeämishypoteesi on SE josta kiistellään.

Kaikki blogit puheenaiheesta Sote-uudistus

Kuka maksaa soten lisäkustannukset

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta sai 17.5.2018 valmiiksi maakunta- ja sote-uudistuksen lakipakettia koskevan lausuntonsa (https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/VaVL_5+2018.aspx). Valiokunnan enemmistö totesi mm, että uudistuksen vaikutuksista ei ole kokonaisarviota, ei edes eri skenaarioiden tasolla. Lausunnossaan valtiovarainvaliokunta kehotti lakiesityksistä mietinnön antavaa sosiaali- ja terveysvaliokuntaa ottamaan havainnot huomioon.

Mehiläinen pisti – Sosiaalipolitiikka metsään menossa

Mediassa uutisoitiin äskettäin terveysjätti Mehiläisen myynnistä 1,8 miljardin kauppahinnalla ulkomaalaisille sijoitusyhtiöille. Suomalaisten omistus jää noin 40 prosenttiin. Tämän kotimaisuusasteen säilyttämisen ilmeisenä motiivina on pehmittää poliitikkoja hyväksymään tekeillä oleva sote-uudistus.

Paljon sairastavien ikäihmisten hoidon laatu uhattuna sote-uudistuksessa

Sote-uudistuksen keskeisiä ongelmia on, että se ei tee oikeutta paljon sairastavalle ikäihmiselle. Syynä on kapitaatiomalli, joka vakuutustyyppisenä ennakkovarautumana tarjotaan sote-keskukselle, jonka kansalainen valitsee palvelunsa tuottajaksi. Kapitaatiomalli edellyttää, että jokainen kansalainen on ennakkoon arvioitu mm. ikänsä, sairastumiseen liittyvän historiansa ja lääkemääritysten perusteella. Näin verovaroilla kustannettava vakuutus on myös paljon sairastavan ikäihmisen maksuväline hänen valitsemalleen sote-keskukselle.

Pienten hammaslääkäriasemien tuho, jos ylisääntelyllä tuhotaan kannattavuus?

"Eduskunnassa parhaillaan käsiteltävänä olevan valinnanvapauslain myötä tämä muuttuisi jatkossa siten, että maakunta järjestäisi ja rahottaisi hoidon niin julkisilla kuin yksityisilläkin vastaanotoilla.  Uhkana kuitenkin on, että ylisääntelyllä käytännössä estettäisiin pienten toimijoiden mukaantulo",  kirjoittaa  toiminnanjohtaja Matti  Pöyry Suomen hammaslääkäriliitosta. 

Tuhoaako sote-uudistus mahdollisuudet lääketieteen Nobeliin

Nobelin palkinto on maailman arvostetuin tiedepalkinto. Vaikka palkinnot jaetaan joka vuosi, on tuon palkinnon voittajia paljon vähemmän kuin olympiavoittajia. Suomalaisia tiedenobelisteja on 100-vuotisen itsenäisyytemme aikana tullut tasan kaksi: A.I Virtanen sai kemian Nobelin vuonna 1945 ja Bengt Holmström taloustieteen palkinnon vuonna 2016.

Sote-uudistuksen keskeneräisyys tulee ottaa vakavasti

Julkisuudessa kerrotaan, että hallituspuolueet, erityisesti Keskusta, kävisi neuvotteluja opposition kanssa varmistaakseen, että sote-uudistus tulisi hyväksytyksi eduskunnassa alkukesästä. Tämä on todella huolestutttavaa. Sote-uudistus on edelleen monilta osin keskeneräinen. Lisäksi siihen liittyy muita ongelmia.

 

Miten ratkaistaisiin sairaiden ja vanhusten tuoma rasitus sote-palveluille?

Ylen eilinen otsikko "Tutkimus: Eläkeläinen rasittaa sosiaali- ja terveyspalveluja vuodessa 6 500 euron arvosta – vain runsas kymmenys siitä maksetaan omasta pussista" https://yle.fi/uutiset/3-10177003 hämmensi. Eläkeläiset siis rasittavat terveyspalveluitamme. Jutusta kävi ilmi, että myös sairaat rasittavat terveyspalveluitamme, ja erityisen sairaat ja kaikkein iäkkäimmät sairaat kaikkein eniten. Tämä on tietenkin ongelma.

Kapitaatiomallin keskeneräisyys viivästyttää päätöstä sote-uudistuksesta

Kapitaatiomalli on keskeinen osa sote-uudistusta. Sillä tarkoitetaan rahoitusmuotoa terveyspalveluiden tuottajille. Sen tausta on pääosin vakuutus pohjaisissa terveyspalvelujärjestelmissä, vaikka se on tuttu myös verotukseen perustuvista käytännöistä. Suomessa tehtyt ennakko selvitykset osoittavat, että kapitaatiomalli tuottaisi osalle kunnista ”voittoa” , osalle ”tappiota”. Kapitaatiomalli perustuu pääosin asukaslukuihin, ikärakenteeseen sekä arvioutun terveyden tilaan. Viimemainuttu määritellään Kelan toimesta kunkin henkilön reseptimääritysten perusteella.

Maakunta- ja soteuudistus

Tekeillä oleva hallituksen maakunta- ja soteuudistus on kolmen puolueen lehmänkauppa. Kokoomus haluaa yksityistää terveydenhoitopalvelut, Keskustapuolue haluaa lisää valtaa maakunnissa ja hallituksen kolmas puolue on valmis mihin vain. Tällä tavoin se voi säilyttää omat positionsa ja hillotolppansa. On sanomattakin selvää että näistä lähtökohdista tehtävät uudistukset eivät voi olla veronmaksajan edun mukaisia.

Soten tukipalveluongelmat

Sote-uudistuksen IT-palvelujen organisoinnin haasteet pompahtivat julkisuuteen, kun eduskunnan hallintovaliokunnan asiantuntijakuulemisessa oli 13.4. keskusteltu pääkaupunkiseudun Apotti-tietojärjestelmähankkeen tulevaisuudesta. Perusterveydenhuollon yksityistäminen sote-uudistuksessa vie näet pohjaa toimintamallilta, jossa perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito toimisivat yhteisessä tietojärjestelmässä. Apotti-hankkeessa on ollut tarkoituksena tuoda vielä sosiaalitoimen asiakastiedot samaan tietojärjestelemään.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä