Vihapuhe http://indy.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/132711/all Thu, 14 Mar 2019 08:56:21 +0200 fi Vihapuheen kieltäminen rajoittaisi perusoikeuksia http://mikkorsnen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/271583-vihapuheen-kieltaminen-rajoittaisi-perusoikeuksia <p>&nbsp;</p><p>Ajatus ns. vihapuheen määrittelemisestä ja kriminalisoinnista on taas noussut esiin. Ajatus voi ensin tuntua hyvältä, kukapa ei haluaisi ihmisten esimerkiksi käyttäytyvän paremmin netissä. Tällä hetkellä vihapuhetta suitsitaan lainsäädännön kunnianloukkaus-, vainoamis-, uskonrauha- ja laiton uhkaus -pykälillä, ja myös pykälää rikokseen yllyttämisestä voidaan käyttää. Pitäisikö vihapuhe vielä erikseen kieltää?</p><p>Kysymykseen liittyy useita ongelmia. Kun kunnianloukkauksista jaettavia tuomioita tutkitaan, kuten Helsingin Sanomat teki 10.3.2019, huomataan tuomioiden olevan käytännössä sattumanvaraisia: samanlaisesta teosta voidaan tuomita rangaistukseen tai asia voi jäädä jo poliisin pöydälle. Yksi oikeusvaltion tärkeimmistä periaatteista on, että laki on kaikille sama, ja se ei nyt toteudu. Sama todennäköisesti pätisi myös vihapuheeseen, jos se kriminalisoitaisiin.</p><p>Toinen, ehkä suurempi ongelma liittyy sananvapauteen. Koska vihapuheelle ei ole yleisesti hyväksyttyä, kriittistä tarkastelua kestävää määritelmää, johtaa sen kriminalisointi sattumanvaraisten tuomioiden lisäksi myös sananvapauden kaventumiseen.</p><p>Jos vihapuheen kriminalisoinnissa käytetään samaa mallia kuin pykälässä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, olisi se niin väljästi määritelty, että lähes mistä vain kriittisestä kannanotosta saisi tuomion. Yhteiskunnallinen keskustelu vaikeutuisi huomattavasti. Jos vihapuhetta karsittaisiin ennakolta, oltaisiin jo lähellä sensuuria. Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan keskeinen perusta, ja se koskee myös mielipiteitä, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät, kuten Euroopan Unionin ihmisoikeustuomioistuinkin on todennut.</p><p>Pykälää vihapuheesta ei tarvita. Ihmisiä voidaan suojata vainoamiselta ja kunnianloukkausilta laeilla, jotka ovat jo olemassa, ilman uusia, epämääräisiä rajoituksia perusoikeuksiin.</p><p>Vihapuheen vastustajiksi ilmoittautuvat lähes kaikki. Sen sijaan periaatteellisia sananvapauden puolustajia tuntuu olevan kovin harvassa.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

Ajatus ns. vihapuheen määrittelemisestä ja kriminalisoinnista on taas noussut esiin. Ajatus voi ensin tuntua hyvältä, kukapa ei haluaisi ihmisten esimerkiksi käyttäytyvän paremmin netissä. Tällä hetkellä vihapuhetta suitsitaan lainsäädännön kunnianloukkaus-, vainoamis-, uskonrauha- ja laiton uhkaus -pykälillä, ja myös pykälää rikokseen yllyttämisestä voidaan käyttää. Pitäisikö vihapuhe vielä erikseen kieltää?

Kysymykseen liittyy useita ongelmia. Kun kunnianloukkauksista jaettavia tuomioita tutkitaan, kuten Helsingin Sanomat teki 10.3.2019, huomataan tuomioiden olevan käytännössä sattumanvaraisia: samanlaisesta teosta voidaan tuomita rangaistukseen tai asia voi jäädä jo poliisin pöydälle. Yksi oikeusvaltion tärkeimmistä periaatteista on, että laki on kaikille sama, ja se ei nyt toteudu. Sama todennäköisesti pätisi myös vihapuheeseen, jos se kriminalisoitaisiin.

Toinen, ehkä suurempi ongelma liittyy sananvapauteen. Koska vihapuheelle ei ole yleisesti hyväksyttyä, kriittistä tarkastelua kestävää määritelmää, johtaa sen kriminalisointi sattumanvaraisten tuomioiden lisäksi myös sananvapauden kaventumiseen.

Jos vihapuheen kriminalisoinnissa käytetään samaa mallia kuin pykälässä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, olisi se niin väljästi määritelty, että lähes mistä vain kriittisestä kannanotosta saisi tuomion. Yhteiskunnallinen keskustelu vaikeutuisi huomattavasti. Jos vihapuhetta karsittaisiin ennakolta, oltaisiin jo lähellä sensuuria. Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan keskeinen perusta, ja se koskee myös mielipiteitä, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät, kuten Euroopan Unionin ihmisoikeustuomioistuinkin on todennut.

Pykälää vihapuheesta ei tarvita. Ihmisiä voidaan suojata vainoamiselta ja kunnianloukkausilta laeilla, jotka ovat jo olemassa, ilman uusia, epämääräisiä rajoituksia perusoikeuksiin.

Vihapuheen vastustajiksi ilmoittautuvat lähes kaikki. Sen sijaan periaatteellisia sananvapauden puolustajia tuntuu olevan kovin harvassa.

]]>
3 http://mikkorsnen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/271583-vihapuheen-kieltaminen-rajoittaisi-perusoikeuksia#comments Mielipiteen- ja sananvapaus Perusoikeudet Vihapuhe Thu, 14 Mar 2019 06:56:21 +0000 Mikko Räsänen http://mikkorsnen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/271583-vihapuheen-kieltaminen-rajoittaisi-perusoikeuksia
Sananvapaus kuuluu meille http://laurakorpinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/271388-sananvapaus-kuuluu-meille <p>Elämme aikaa, jossa sananvapautta on alettu taas rajoittaa ja vain jotkut mielipiteet ovat sallittuja. Koko ajan tulee lisää asioita, joista pitää vaieta tai joiden sanominen on niin sanottua &rdquo;vihapuhetta&rdquo;.</p><p>Suomen perustuslain 8 &sect;:n mukaan ketään ei saa tuomita rangaistukseen teosta, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Suomen lainsäädäntö ei tunne &rdquo;vihapuhe&rdquo;-nimistä rikosta. Sellaista rikosta ei siis ole, eikä siitä voi tuomita ketään rangaistukseen. Nyt kuitenkin jopa oikeusministeriömme kampanjoi &rdquo;vihapuheen&rdquo; rangaistavuudesta. Tämä ei vastaa perustuslakiamme, ja tarkoituksena on vaientaa poliittisesti toisinajattelevien mielipiteet.</p><p>Jos syyllistytään rikoslaissa jo oleviin tekoihin, kuten esimerkiksi laittomaan uhkaukseen, kiihotukseen kansanryhmää vastaan tai kunnianloukkaukseen, tulisi silloin puhua nimenomaisesti kyseisistä rikosnimikkeistä. Nyt kuitenkin mielipiteet yritetään leimata rangaistaviksi, ilman laillista perustetta. Tällainen kehitys on vaarallista eikä vastaa länsimaista oikeuskäsitystä.</p><p>Suomi hyväksyi joulukuussa 2018 YK:n siirtolaisasiakirjan (GCM) jonka sanamuodon sitoudutaan muuttamaan lainsäädäntöä niin, että siirtolaisten arvostelu ei enää olisi sallittua. On oletettavaa, että Suomenkin lainsäädäntöön yritetään tuoda epämääräinen &quot;vihapuhe&quot; rangaistavana tekona. Olemme todistaneet viime aikoina, mitä lieveilmiöitä maahanmuutosta saattaa seurata. On elintärkeää sananvapautemme kannalta, ettei lainsäädäntöämme enää enenevässä määrin muuteta siihen suuntaan, että yhteiskunnallisten epäkohtien esilletuominen ei enää olisi sallittua.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Elämme aikaa, jossa sananvapautta on alettu taas rajoittaa ja vain jotkut mielipiteet ovat sallittuja. Koko ajan tulee lisää asioita, joista pitää vaieta tai joiden sanominen on niin sanottua ”vihapuhetta”.

Suomen perustuslain 8 §:n mukaan ketään ei saa tuomita rangaistukseen teosta, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Suomen lainsäädäntö ei tunne ”vihapuhe”-nimistä rikosta. Sellaista rikosta ei siis ole, eikä siitä voi tuomita ketään rangaistukseen. Nyt kuitenkin jopa oikeusministeriömme kampanjoi ”vihapuheen” rangaistavuudesta. Tämä ei vastaa perustuslakiamme, ja tarkoituksena on vaientaa poliittisesti toisinajattelevien mielipiteet.

Jos syyllistytään rikoslaissa jo oleviin tekoihin, kuten esimerkiksi laittomaan uhkaukseen, kiihotukseen kansanryhmää vastaan tai kunnianloukkaukseen, tulisi silloin puhua nimenomaisesti kyseisistä rikosnimikkeistä. Nyt kuitenkin mielipiteet yritetään leimata rangaistaviksi, ilman laillista perustetta. Tällainen kehitys on vaarallista eikä vastaa länsimaista oikeuskäsitystä.

Suomi hyväksyi joulukuussa 2018 YK:n siirtolaisasiakirjan (GCM) jonka sanamuodon sitoudutaan muuttamaan lainsäädäntöä niin, että siirtolaisten arvostelu ei enää olisi sallittua. On oletettavaa, että Suomenkin lainsäädäntöön yritetään tuoda epämääräinen "vihapuhe" rangaistavana tekona. Olemme todistaneet viime aikoina, mitä lieveilmiöitä maahanmuutosta saattaa seurata. On elintärkeää sananvapautemme kannalta, ettei lainsäädäntöämme enää enenevässä määrin muuteta siihen suuntaan, että yhteiskunnallisten epäkohtien esilletuominen ei enää olisi sallittua.

 

]]>
38 http://laurakorpinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/271388-sananvapaus-kuuluu-meille#comments Sananvapaus Vihapuhe Tue, 12 Mar 2019 04:24:58 +0000 Laura Korpinen http://laurakorpinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/271388-sananvapaus-kuuluu-meille
VIHAPUHETTA, RASISMIA JA POPULISMIA http://saijagranlund.puheenvuoro.uusisuomi.fi/270043-vihapuhetta-rasismia-ja-populismia <p>&nbsp;</p><p>Mihin olemme menossa? Mikä suomalaista yhteiskuntaa vaivaa, kun keskitämme enemmän voimavaroja rasismiin ja vihapuheeseen &rdquo;syyllistyneiden&rdquo; etsimiseen ja tuomitsemiseen kuin niihin keinoihin, joilla voisimme ratkaista paljon suurempia yhteiskunnallisia ongelmia kuten lapsiperheköyhyys, vanhustenhuolto, työttömyys, yrittäjyys, pienet ja lähes olemattomat eläkkeet, haitta maahanmuutto, koulukiusaaminen, työhyvinvointi, luvattoman huonokuntoinen tieverkko ja peruspalveluiden tasapuolinen tarjonta.</p><p><strong>Nykysuomen sanakirjasta löytyy alla olevat määritelmät sanoille rasismi ja populismi</strong></p><p><strong><em>Rasism</em></strong>i = rotusyrjintä, rotukiihkoilu</p><p><em>Populismi</em> = eräs Ranskassa 1. maailmansodan jälkeen syntynyt kansanelämän kuvauksen suunta/ kansansuosion tavoittelu</p><p><strong><em>Sen sijaan sanalle vihapuhe en löytänyt mistään tarkkaa määritelmää, joten määrittelin sen itse</em></strong></p><p><em>Vihapuhe</em> = keksitty populistinen termi. &nbsp;Sanaa käytetään silloin kun halutaan vaientaa eriävän mielipiteen esittänyt henkilö, jotta asioista ei voitaisi käydä keskustelua tai olla erimieltä. Pyritään siis rajoittamaan sananvapautta.&nbsp;</p><p>Rasismi ja populismi ovat sanoina kärsineet inflaation niin paljon niitä käytetään tilanteissa, joihin ne eivät merkitykseltään kuulu. Meillä Suomessa ei rasismia sanan varsinaisessa merkityksessä esiinny lainkaan. Populismia sen sijaan on kaikki se millä pyritään saavuttamaan kansan suosiota. Rasismi- ja populismi sanojen käyttöä voi tänä päivänä verrata nuorison harrastamaan &rdquo;v-sanan&rdquo; käyttöön kunhan hoetaan tarkoittamatta mitään.</p><p>Sipilän hallitus on koko hallituskauden ajan keskittynyt tekemään leikkauksia ja heikennyksiä tavallisen suomalaisen palveluihin ja toimeentuloon. Nämä säästötoimina lanseeratut kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin suomalaisiin kohdistuneet toimet ovat hallituksen mukaan olleet välttämättömiä. Mitä hyvää näillä toimilla on saavutettu? &nbsp;Köyhyys ja syrjäytyminen ovat lisääntyneet. Yhteiskuntarauha järkkyy, kun ihmiset ajetaan liian tiukoille. Jos näitä seikkoja voidaan pitää saavutuksina, on hallitus onnistunut toimissaan erittäin hyvin ja voi rinta rottingilla kehua aikaansaannoksiaan.</p><p>Neljään vuoteen hallituksen suunnalta ei ole tullut yhtään oikeasti merkittävää ratkaisuesitystä turvapaikan hakijoiden lapsiin ja naisiin kohdistamien raiskausten ja väkivallantekojen vähentämiseksi. Aluksi näitä tekoja pyrittiin jopa vähättelemään ja väittämään yksittäistapauksiksi, joiden perusteella ei ole syytä huoleen. Ainoa puolue, joka on tuonut konkreettisia ratkaisuehdotuksia näihin ongelmiin, on Perussuomalaiset.</p><p>Nyt kun eduskuntavaalit ovat lähellä, alkavat jopa keskusta ja kokoomuskin herätä ja lupailla rikoksiin syyllistyneiden turvapaikanhakijoiden karkottamista Suomesta. Ettei vaan kävisi kuten Jyrki Kataisen muinoin vaalien alla Sari sairaanhoitajalle lupaaman 500 euron palkankorotuksen. &nbsp;Kokoomuksen, keskustan ja SDP:n politiikassa pätee vanha sananlasku &rdquo; vaikea se on kahta tehdä luvata ja täyttää.&rdquo;</p><p>&nbsp;</p><p>Saija Granlund</p><p>sairaanhoitaja amk</p><p>kanasanedustaja ehdokas ps</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

Mihin olemme menossa? Mikä suomalaista yhteiskuntaa vaivaa, kun keskitämme enemmän voimavaroja rasismiin ja vihapuheeseen ”syyllistyneiden” etsimiseen ja tuomitsemiseen kuin niihin keinoihin, joilla voisimme ratkaista paljon suurempia yhteiskunnallisia ongelmia kuten lapsiperheköyhyys, vanhustenhuolto, työttömyys, yrittäjyys, pienet ja lähes olemattomat eläkkeet, haitta maahanmuutto, koulukiusaaminen, työhyvinvointi, luvattoman huonokuntoinen tieverkko ja peruspalveluiden tasapuolinen tarjonta.

Nykysuomen sanakirjasta löytyy alla olevat määritelmät sanoille rasismi ja populismi

Rasismi = rotusyrjintä, rotukiihkoilu

Populismi = eräs Ranskassa 1. maailmansodan jälkeen syntynyt kansanelämän kuvauksen suunta/ kansansuosion tavoittelu

Sen sijaan sanalle vihapuhe en löytänyt mistään tarkkaa määritelmää, joten määrittelin sen itse

Vihapuhe = keksitty populistinen termi.  Sanaa käytetään silloin kun halutaan vaientaa eriävän mielipiteen esittänyt henkilö, jotta asioista ei voitaisi käydä keskustelua tai olla erimieltä. Pyritään siis rajoittamaan sananvapautta. 

Rasismi ja populismi ovat sanoina kärsineet inflaation niin paljon niitä käytetään tilanteissa, joihin ne eivät merkitykseltään kuulu. Meillä Suomessa ei rasismia sanan varsinaisessa merkityksessä esiinny lainkaan. Populismia sen sijaan on kaikki se millä pyritään saavuttamaan kansan suosiota. Rasismi- ja populismi sanojen käyttöä voi tänä päivänä verrata nuorison harrastamaan ”v-sanan” käyttöön kunhan hoetaan tarkoittamatta mitään.

Sipilän hallitus on koko hallituskauden ajan keskittynyt tekemään leikkauksia ja heikennyksiä tavallisen suomalaisen palveluihin ja toimeentuloon. Nämä säästötoimina lanseeratut kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin suomalaisiin kohdistuneet toimet ovat hallituksen mukaan olleet välttämättömiä. Mitä hyvää näillä toimilla on saavutettu?  Köyhyys ja syrjäytyminen ovat lisääntyneet. Yhteiskuntarauha järkkyy, kun ihmiset ajetaan liian tiukoille. Jos näitä seikkoja voidaan pitää saavutuksina, on hallitus onnistunut toimissaan erittäin hyvin ja voi rinta rottingilla kehua aikaansaannoksiaan.

Neljään vuoteen hallituksen suunnalta ei ole tullut yhtään oikeasti merkittävää ratkaisuesitystä turvapaikan hakijoiden lapsiin ja naisiin kohdistamien raiskausten ja väkivallantekojen vähentämiseksi. Aluksi näitä tekoja pyrittiin jopa vähättelemään ja väittämään yksittäistapauksiksi, joiden perusteella ei ole syytä huoleen. Ainoa puolue, joka on tuonut konkreettisia ratkaisuehdotuksia näihin ongelmiin, on Perussuomalaiset.

Nyt kun eduskuntavaalit ovat lähellä, alkavat jopa keskusta ja kokoomuskin herätä ja lupailla rikoksiin syyllistyneiden turvapaikanhakijoiden karkottamista Suomesta. Ettei vaan kävisi kuten Jyrki Kataisen muinoin vaalien alla Sari sairaanhoitajalle lupaaman 500 euron palkankorotuksen.  Kokoomuksen, keskustan ja SDP:n politiikassa pätee vanha sananlasku ” vaikea se on kahta tehdä luvata ja täyttää.”

 

Saija Granlund

sairaanhoitaja amk

kanasanedustaja ehdokas ps

]]>
52 http://saijagranlund.puheenvuoro.uusisuomi.fi/270043-vihapuhetta-rasismia-ja-populismia#comments Hyvinvointi oikeudenmukaisuus Populismi Rasismi Vihapuhe Thu, 21 Feb 2019 10:10:09 +0000 Saija Granlund http://saijagranlund.puheenvuoro.uusisuomi.fi/270043-vihapuhetta-rasismia-ja-populismia
Vihapuheilla eduskuntaan http://artoartovihavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/270035-vihapuheilla-eduskuntaan <p>Suomessa on nyt ensimmäistä kertaa sen historian aikana puolue joka pyrkii valtaan avoimen muukalaisvihamielisillä teemoilla.</p><p>Entisillä persuilla, niillä Soinin aikaisilla, oli toki muut asiat päällimmäisenä, vaikkapa nyt tämä EU- ja Eurokriittisyys. Nämä nykyiset maahanmuuttokriittiset persut oli otettu mukaan puolueeseen vain lisä-äänten haalimiseksi, puolueen kannatuskukujen nostamiseksi.</p><p>Aiemmin, Vennamoiden aikana, populismilla puolustettiin jopa maaseudun pienviljelijöitä. Se on nyt jo kaukaista mennyttä historiaa, kuten pienviljely ja pienviljelijät.</p><p>Nyt, persujen maahanmuuttokriittisen siiven kaapattua puolueessa vallan, tilanne puolueessa on täysin eri kuin ennen Halla-ahon aikaa.&nbsp; &nbsp;Galluppien mukaan kymmenkunta prosenttia suomen kansasta on näköjään nyt radikaalilla tavalla maahanmuuttokriittisiä, eräänlaisia Suomen talebaneja, joskin muutkin puolueet ovat tulleet entistä maahanmuuttokriittisemmiksi.</p><p><strong>Se mikä tässä on kovin surullista, on erityisesti&nbsp; se, että suvaitsevaisuus näyttää olevan Suomessa nyt kovin huoniossa hapessa.</strong></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suomessa on nyt ensimmäistä kertaa sen historian aikana puolue joka pyrkii valtaan avoimen muukalaisvihamielisillä teemoilla.

Entisillä persuilla, niillä Soinin aikaisilla, oli toki muut asiat päällimmäisenä, vaikkapa nyt tämä EU- ja Eurokriittisyys. Nämä nykyiset maahanmuuttokriittiset persut oli otettu mukaan puolueeseen vain lisä-äänten haalimiseksi, puolueen kannatuskukujen nostamiseksi.

Aiemmin, Vennamoiden aikana, populismilla puolustettiin jopa maaseudun pienviljelijöitä. Se on nyt jo kaukaista mennyttä historiaa, kuten pienviljely ja pienviljelijät.

Nyt, persujen maahanmuuttokriittisen siiven kaapattua puolueessa vallan, tilanne puolueessa on täysin eri kuin ennen Halla-ahon aikaa.   Galluppien mukaan kymmenkunta prosenttia suomen kansasta on näköjään nyt radikaalilla tavalla maahanmuuttokriittisiä, eräänlaisia Suomen talebaneja, joskin muutkin puolueet ovat tulleet entistä maahanmuuttokriittisemmiksi.

Se mikä tässä on kovin surullista, on erityisesti  se, että suvaitsevaisuus näyttää olevan Suomessa nyt kovin huoniossa hapessa.

]]>
181 http://artoartovihavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/270035-vihapuheilla-eduskuntaan#comments Perussuomalaiset Vihapuhe Thu, 21 Feb 2019 09:04:05 +0000 Arto Vihavainen http://artoartovihavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/270035-vihapuheilla-eduskuntaan
Ville Tavio huolestuu sananvapaudesta verovaroin tuetussa julkaisussa http://petranyqvist.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269264-ville-tavio-huolestuu-sananvapaudesta-verovaroin-tuetussa-julkaisussa <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Samaan aikaan kun asiantuntijatahot tekevät tiedotusta &rdquo;A<a href="https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM005:00/2018">gainst Hate</a>&rdquo; -kampanjallaan, kansanedustaja <strong>Ville Tavio</strong> (ps) pelkää sen tekevän oikeusministeriön naurunalaiseksi. Huoli naurettavuudesta on niinkin kova, että Tavio laati asiasta tiedotteen.</p><p>Tavio uskoo mm. että kampanjalla yritetään estää EU-ja maahanmuuttokritiikkiä.</p><p>Väite on absurdi. Molemmat &rdquo;kritiikit&rdquo; ovat niin vapaasti vellovia että niiden varaan perustetaan jopa puolueita, jotka vastaanottavat valtion tukea. Joten siis valtio tukee EU- ja maahanmuuttokritiikin ilmaisua rahallisesti, ihan meidän kaikkien verovaroista. Kukaan ei ole puuttunut Britanniassakaan EU-kritiikkiin, vaikkei se aina ihan rehellistäkään ole ollut, ja nyt odotetaan, tuleeko Brexitistä menestystarina vaiko historian kaikkien aikojen kömmähdys. Riippumattomat selvitykset eivät tue ainakaan ensimmäistä vaihtoehtoa.</p><p>Esimerkiksi tämän Tavion huolen voi lukea verovaroin tuetusta Suomen Uutiset-lehdestä: <a href="https://www.suomenuutiset.fi/juristikansanedustaja-ville-tavio-vihapuhekampanja-tekee-suomen-oikeusministeriosta-naurunalaisen-video-kuin-kummelin-sketsi/" title="https://www.suomenuutiset.fi/juristikansanedustaja-ville-tavio-vihapuhekampanja-tekee-suomen-oikeusministeriosta-naurunalaisen-video-kuin-kummelin-sketsi/">https://www.suomenuutiset.fi/juristikansanedustaja-ville-tavio-vihapuhek...</a></p><p>Onnittelen kansanedustajaa, sillä näin upea sananvapauden tila on monessa maassa vain halju haave.</p><p>Ja mitä tulee näihin Martti Suosalon ja Krista Kososen näyttelemiin videoihin, niin niissähän on mustaa huumoria, eli se on tarkoituskin olla muuta kuin haudanvakavaa. https://<object width="648" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FiyTvTyZdnk?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/FiyTvTyZdnk?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="648" height="390"></embed></object></p><p>Taasen jos joku kansanedustaja kirjoittaisi nettiin, että aikoo tapattaa kaikki Suomen alle 2-vuotiaat saamelaiset poikalapset, voi olla että häntä on syytäkin valistaa siitä, ettei sellainen kuulu turvalliseen Suomeen.</p><p>Tiedotteessa Tavio toistelee aivan samoja, kliseisiä teemoja joita nettiräyhälistö on pitänyt yllä häiritäkseen muun muassa poliisin työtä. Vihapuhe-käsitettä vastustetaan sillä väitteellä, ettei laki tunne sitä. Ei terminä tunnekaan, ja siksi onkin hyödyllistä, että asiantuntijatahot kampanjoivat, mikä siellä verkossa on laitonta ja mikä ei. On siis aivan epäolennainen väite, ettei laki tunne termiä. Tavio puhuu orwellilaisuudesta, vaikka on tiedossa että viha- ja pelottelukampanjat ja häiriköinti aiheuttavat sisäisen turvallisuuden ja tiedonkulun riskejä sekä ongelmia yksilöiden tai ihmisryhmien henkilökohtaiseen elämään. On ironista että Tavio on huolissaan juuri naurettavuudesta, koska naurunalaiseksi tekeminen on yksi verkkoöykkärien metodi.</p><p>Ville Tavio on siis omaksunut äärioikeiston ja trollaajien mielipidevaikuttamisen jargonin. Verkossa on yritetty jo vuosia tehdä esimerkiksi nettipoliisin työ mahdottomaksi. Trollaajat ovat nähneet yllättävän paljon vaivaa perustaessaan verkkoon erehdyttäviä feikkipoliisitilejä ja parodioita, joissa pilkataan poliisia ja &rdquo;vihapuhepoliisia&rdquo; joka mukamas tukkii vihaisten kansalaisten suut. Poliisin työ tai yksittäiset poliisihenkilöt yritetään näyttää mahdollisimman naurettavina tai heitä maalitetaan valemediajulkaisuissa, kun he tekevät vain työtään. &nbsp;Heille soitellaan puheluita, jotka nauhotetaan ja levitetään leikeltyinä verkkoon. Heidän lapsistaan aletaan puhua nettimörköjen koloissa. Ihmiset jotka eivät itse ole minkään sortin asiantuntijoita, yrittävät loata muiden ammatilliset maineet.</p><p>Se ei ole virkamieheen kohdistuvaa kritiikkiä, vaan sabotaasia.</p><p><strong>Trollaajat ovat onnistuneetkin <a href="https://www.turkulainen.fi/artikkeli/623370-turun-nettipoliisi-joutui-voimakkaan-vihakampanjan-kohteeksi-joutui-siirtymaan">tavoitteissaan esimerkiksi Turussa</a>, jossa nettipoliisi joutui vakavan häirinnän vuoksi lopettamaan työt ja siirtymään toisiin tehtävin. Tämä on siis tapahtunut Tavion kotikaupungissa, eikä Tavio vaikuttanut edes tuntevan tapausta kun yritin asiaa häneltä tiedustella.</strong></p><p><strong>Nettipoliisien työ on myös ehkäistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvia seksuaalirikoksia verkossa, joten on suorastaan traagista että ääriryhmät yrittävät estää heidän työtään, ja että juuri perussuomalaisissa vastustetaan niin paljon netin turvallisuutta.</strong></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

 

Samaan aikaan kun asiantuntijatahot tekevät tiedotusta ”Against Hate” -kampanjallaan, kansanedustaja Ville Tavio (ps) pelkää sen tekevän oikeusministeriön naurunalaiseksi. Huoli naurettavuudesta on niinkin kova, että Tavio laati asiasta tiedotteen.

Tavio uskoo mm. että kampanjalla yritetään estää EU-ja maahanmuuttokritiikkiä.

Väite on absurdi. Molemmat ”kritiikit” ovat niin vapaasti vellovia että niiden varaan perustetaan jopa puolueita, jotka vastaanottavat valtion tukea. Joten siis valtio tukee EU- ja maahanmuuttokritiikin ilmaisua rahallisesti, ihan meidän kaikkien verovaroista. Kukaan ei ole puuttunut Britanniassakaan EU-kritiikkiin, vaikkei se aina ihan rehellistäkään ole ollut, ja nyt odotetaan, tuleeko Brexitistä menestystarina vaiko historian kaikkien aikojen kömmähdys. Riippumattomat selvitykset eivät tue ainakaan ensimmäistä vaihtoehtoa.

Esimerkiksi tämän Tavion huolen voi lukea verovaroin tuetusta Suomen Uutiset-lehdestä: https://www.suomenuutiset.fi/juristikansanedustaja-ville-tavio-vihapuhekampanja-tekee-suomen-oikeusministeriosta-naurunalaisen-video-kuin-kummelin-sketsi/

Onnittelen kansanedustajaa, sillä näin upea sananvapauden tila on monessa maassa vain halju haave.

Ja mitä tulee näihin Martti Suosalon ja Krista Kososen näyttelemiin videoihin, niin niissähän on mustaa huumoria, eli se on tarkoituskin olla muuta kuin haudanvakavaa. https://www.youtube.com/watch?v=FiyTvTyZdnk

Taasen jos joku kansanedustaja kirjoittaisi nettiin, että aikoo tapattaa kaikki Suomen alle 2-vuotiaat saamelaiset poikalapset, voi olla että häntä on syytäkin valistaa siitä, ettei sellainen kuulu turvalliseen Suomeen.

Tiedotteessa Tavio toistelee aivan samoja, kliseisiä teemoja joita nettiräyhälistö on pitänyt yllä häiritäkseen muun muassa poliisin työtä. Vihapuhe-käsitettä vastustetaan sillä väitteellä, ettei laki tunne sitä. Ei terminä tunnekaan, ja siksi onkin hyödyllistä, että asiantuntijatahot kampanjoivat, mikä siellä verkossa on laitonta ja mikä ei. On siis aivan epäolennainen väite, ettei laki tunne termiä. Tavio puhuu orwellilaisuudesta, vaikka on tiedossa että viha- ja pelottelukampanjat ja häiriköinti aiheuttavat sisäisen turvallisuuden ja tiedonkulun riskejä sekä ongelmia yksilöiden tai ihmisryhmien henkilökohtaiseen elämään. On ironista että Tavio on huolissaan juuri naurettavuudesta, koska naurunalaiseksi tekeminen on yksi verkkoöykkärien metodi.

Ville Tavio on siis omaksunut äärioikeiston ja trollaajien mielipidevaikuttamisen jargonin. Verkossa on yritetty jo vuosia tehdä esimerkiksi nettipoliisin työ mahdottomaksi. Trollaajat ovat nähneet yllättävän paljon vaivaa perustaessaan verkkoon erehdyttäviä feikkipoliisitilejä ja parodioita, joissa pilkataan poliisia ja ”vihapuhepoliisia” joka mukamas tukkii vihaisten kansalaisten suut. Poliisin työ tai yksittäiset poliisihenkilöt yritetään näyttää mahdollisimman naurettavina tai heitä maalitetaan valemediajulkaisuissa, kun he tekevät vain työtään.  Heille soitellaan puheluita, jotka nauhotetaan ja levitetään leikeltyinä verkkoon. Heidän lapsistaan aletaan puhua nettimörköjen koloissa. Ihmiset jotka eivät itse ole minkään sortin asiantuntijoita, yrittävät loata muiden ammatilliset maineet.

Se ei ole virkamieheen kohdistuvaa kritiikkiä, vaan sabotaasia.

Trollaajat ovat onnistuneetkin tavoitteissaan esimerkiksi Turussa, jossa nettipoliisi joutui vakavan häirinnän vuoksi lopettamaan työt ja siirtymään toisiin tehtävin. Tämä on siis tapahtunut Tavion kotikaupungissa, eikä Tavio vaikuttanut edes tuntevan tapausta kun yritin asiaa häneltä tiedustella.

Nettipoliisien työ on myös ehkäistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvia seksuaalirikoksia verkossa, joten on suorastaan traagista että ääriryhmät yrittävät estää heidän työtään, ja että juuri perussuomalaisissa vastustetaan niin paljon netin turvallisuutta.

 

 

 

 

 

 

]]>
87 http://petranyqvist.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269264-ville-tavio-huolestuu-sananvapaudesta-verovaroin-tuetussa-julkaisussa#comments AgainstHate Poliisi Vihapuhe Ville Tavio Fri, 08 Feb 2019 09:59:07 +0000 Petra Nyqvist http://petranyqvist.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269264-ville-tavio-huolestuu-sananvapaudesta-verovaroin-tuetussa-julkaisussa
Viheliäisen vihapuhehysterian keskeltä http://kristinakalliojarvi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268199-viheliaisen-vihapuhehysterian-keskelta <p>&nbsp;</p><p>Sananvapautta ei voi rajoittaa koskemaan vain osaa kansalaisista ja rajata joitakin mielipiteitä pois sen piiristä. Silloin ei enää ole sananvapautta. Sananvapautta ei voi olla &quot;vähän&quot; tai &quot;rajoitetusti&quot;. Se joko on tai sitten sitä ei ole.</p><p>Otetaanpa ajatuskoe koskien murhaa. Oletetaanpa, että säädettäisiin laki,että murha on sallittu silloin, jos sille on hyvät perustelut ja se on oikeutettu. Aivan -törmäämme heti lukuisiin ongelmiin. Mikä on oikeutettu ja hyvin perusteltu? Kuka sen saa määritellä? Murhan tehneen perhe vai uhrin omaiset? Vai tuomarikunta? Entä, jos eri tuomareiden tulkinnat eroavat toisistaan? Kenen ääni painaa eniten? jne. jne. Ymmärrätte mitä tarkoitan. Olemme hyllyvällä suolla.</p><p>Sananvapauden laita on samoin. Jos hyväksymme sen, että sananvaputta voidan rajoittaa oikeutetusti ja hyvin perustein, joudumme aivan samojen kysymysten eteen. Ja vaatimattomana mielipiteenäni sanoisin, että mielipiteen- ja sananvapaus ovat keskeisiä ihmisoikeuksia, siinä missä ruumiillinen koskemattomuuskin.</p><p>Hämärästi olen myös muistavinani, että samansuuntainen kannanotto saattaisi löytyä jostain hieman vaikutusvaltaisemmastakin lähteestä.</p><p>Sananvapus tietysti merkitsee, että tyhmyyksiä, kärjistyksiä, ylilyötejä, jopa sangen vahingollisia ajatuksia tullaan väistämättä ilmaisemaan ääneen ja julkaisemaan kirjallisesti.</p><p>Niin -ja entä sitten? Sensuuria jossain kohdassa vaativatko uskovat olevansa ainoita, jotka pystyvät näkemään valheet valheiksi, tyhmyydet tyhmyyksiksi ja muut ovat heikkoja raukkoja, joita on suojeltava, etteivät joudu johdetuiksi ajattelussaan harhaan ja jopa teoissaan haitalliseen suuntaan?</p><p>Sananvapauden on kai tarkoitus turvata sekin, että valheisiin voidaan vastata tuomalla totuus esiin. Ja äärimmäisyydet toki nostavat päätään ennemmin siellä, missä sananvapautta rajoitetaan, kuin siellä, missä kaikkien mielipiteille annetaan sijansa.</p><p>Tulinpa nyt pelanneeksi natsikortin, ennenkuin kukaan muu ehtii. Sillä ei kai kukaan halua väittää, että natsihallintoa oli avittamassa liiallinen sananvapaus? Eiköhän kuitenkin se, että sananvapus oli vain tiettyjen ajatusten kannattajilla?</p><p>Aina löytyy hyväksyttäväksi namioitu syy vaatia toisten sananvapauden rajoittamista. Oli se sitten isänmaalisuus, kommunismin vastustaminen, kapitalismin vastustaminen, ihmisoikeuksien puollustaminen tai rasisminvastaisuus -jos sen puolella olevien asearsenaaliin kuuluu sensuuri ja sananvapauden rajoittaminen, tulkaa pois niistä joukoista. Seuraatte väärää lippua.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

Sananvapautta ei voi rajoittaa koskemaan vain osaa kansalaisista ja rajata joitakin mielipiteitä pois sen piiristä. Silloin ei enää ole sananvapautta. Sananvapautta ei voi olla "vähän" tai "rajoitetusti". Se joko on tai sitten sitä ei ole.

Otetaanpa ajatuskoe koskien murhaa. Oletetaanpa, että säädettäisiin laki,että murha on sallittu silloin, jos sille on hyvät perustelut ja se on oikeutettu. Aivan -törmäämme heti lukuisiin ongelmiin. Mikä on oikeutettu ja hyvin perusteltu? Kuka sen saa määritellä? Murhan tehneen perhe vai uhrin omaiset? Vai tuomarikunta? Entä, jos eri tuomareiden tulkinnat eroavat toisistaan? Kenen ääni painaa eniten? jne. jne. Ymmärrätte mitä tarkoitan. Olemme hyllyvällä suolla.

Sananvapauden laita on samoin. Jos hyväksymme sen, että sananvaputta voidan rajoittaa oikeutetusti ja hyvin perustein, joudumme aivan samojen kysymysten eteen. Ja vaatimattomana mielipiteenäni sanoisin, että mielipiteen- ja sananvapaus ovat keskeisiä ihmisoikeuksia, siinä missä ruumiillinen koskemattomuuskin.

Hämärästi olen myös muistavinani, että samansuuntainen kannanotto saattaisi löytyä jostain hieman vaikutusvaltaisemmastakin lähteestä.

Sananvapus tietysti merkitsee, että tyhmyyksiä, kärjistyksiä, ylilyötejä, jopa sangen vahingollisia ajatuksia tullaan väistämättä ilmaisemaan ääneen ja julkaisemaan kirjallisesti.

Niin -ja entä sitten? Sensuuria jossain kohdassa vaativatko uskovat olevansa ainoita, jotka pystyvät näkemään valheet valheiksi, tyhmyydet tyhmyyksiksi ja muut ovat heikkoja raukkoja, joita on suojeltava, etteivät joudu johdetuiksi ajattelussaan harhaan ja jopa teoissaan haitalliseen suuntaan?

Sananvapauden on kai tarkoitus turvata sekin, että valheisiin voidaan vastata tuomalla totuus esiin. Ja äärimmäisyydet toki nostavat päätään ennemmin siellä, missä sananvapautta rajoitetaan, kuin siellä, missä kaikkien mielipiteille annetaan sijansa.

Tulinpa nyt pelanneeksi natsikortin, ennenkuin kukaan muu ehtii. Sillä ei kai kukaan halua väittää, että natsihallintoa oli avittamassa liiallinen sananvapaus? Eiköhän kuitenkin se, että sananvapus oli vain tiettyjen ajatusten kannattajilla?

Aina löytyy hyväksyttäväksi namioitu syy vaatia toisten sananvapauden rajoittamista. Oli se sitten isänmaalisuus, kommunismin vastustaminen, kapitalismin vastustaminen, ihmisoikeuksien puollustaminen tai rasisminvastaisuus -jos sen puolella olevien asearsenaaliin kuuluu sensuuri ja sananvapauden rajoittaminen, tulkaa pois niistä joukoista. Seuraatte väärää lippua.

 

 

]]>
29 http://kristinakalliojarvi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268199-viheliaisen-vihapuhehysterian-keskelta#comments Ihmisoikeudet Perustuslaki Sananvapaus Sensuuri Vihapuhe Tue, 22 Jan 2019 14:06:57 +0000 Kristiina Kalliojärvi http://kristinakalliojarvi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268199-viheliaisen-vihapuhehysterian-keskelta
Vihapuheen kaitsijat vastuuseen http://deneidez.puheenvuoro.uusisuomi.fi/267462-vihapuheen-kaitsijat-vastuuseen <p>On pidemmän aikaa jo varoiteltu, ettei tuntemattomia miehiä kannata ottaa liikaa Suomeen tietyistä maista. Varoituksia ei ole kuunneltu ja varoittajille on vihjailtu varoittamisen olevan rasistista ja jopa laitonta. Sitä varten jopa perustettiin poliisille erillisiä osastoja, jotka voivat pitää kansalaisiaan silmällä vihapuheen tiimoilta. Samalla poliisilla on muuten ollut resurssipulaa ja muissa rikoksissa asiat voivat jäädä kokonaan selvittämättä.</p><p>&rdquo;Voimavarapulan vuoksi rikoksia jää selvittämättä&rdquo;<br /><a href="https://www.verkkouutiset.fi/rikoksia-jaa-selvittamatta-poliisin-resurssipulasta-johtuen/" title="https://www.verkkouutiset.fi/rikoksia-jaa-selvittamatta-poliisin-resurssipulasta-johtuen/">https://www.verkkouutiset.fi/rikoksia-jaa-selvittamatta-poliisin-resurss...</a></p><p>Vihapuheen kaitsemisen vuoksi siis osa rikollisista saa riehua vapaasti.</p><p>Tämä sama kaava jatkuu myös raiskaustapauksissa, joita on nyt tullut esille ympäri Suomea. Jos samaan lauseeseen laittaa pakolaisen ja raiskaus, niin on heti epäiltynä vihapuheesta. Ihan sama miten epäilyttävästi kyseessä oleva pakolainen on toiminut muuten. Vihapuheen kaitsijat ovat menneet tässä asiassa vielä pidemmälle siten, että on yritetty näyttää pakolaisten olevan kaikkea muuta kuin raiskaajia. Oulussa esimerkiksi on viety pakolaisia päiväkotiin ja heidät on esitelty muillekin nuorille tytöille yhteiskunnan rahoilla. Ongelmallisemmaksi tuon tekee vielä se, että ainakin yksi toimintaan osallistunut on raiskauksesta epäilty. Muutenkin suomalaisia nuoria miehiä ei tietenkään päästetä päiväkotiin tai osallistumaan nuorten tyttöjen toimintaan ja se on ihan järkevää.</p><p>&quot;Oulussa turvapaikanhakijoiden päiväkotivierailu kuohuttaa&quot;<br /><a href="https://www.kansalainen.fi/oulussa-turvapaikanhakijoiden-paivakotivierailu-kuohuttaa/" title="https://www.kansalainen.fi/oulussa-turvapaikanhakijoiden-paivakotivierailu-kuohuttaa/">https://www.kansalainen.fi/oulussa-turvapaikanhakijoiden-paivakotivierai...</a></p><p>Poliittisen maailmankatsomuksen edistäminen on siis mennyt nuorten tyttöjen edun edelle.</p><p>Oulun raiskaukset muuten ei ole mikään yksittäinen tapaus EU:n alueellakaan. Esimerkiksi briteissä kävi täsmälleen samalla tavalla noin 5 vuotta sitten.</p><p>&quot;Yli 1400 lasta raiskattiin brittikaupungissa - poliisi ylenkatsoi uhreja&quot; (2014)<br /><a href="https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/2014083118620216" title="https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/2014083118620216">https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/2014083118620216</a></p><p>Kuten rivien välistä voi lukea, niin itse pidän pääsyyllisinä varsinkin niitä päättäjiä, jotka ovat suvaitsevaisuuden nimissä ajaneet politiikkaan, joka on johtanut nykyisiin tapahtumiin. Osasyyllisenä taas pidän niitä, jotka ovat hyvesignaloineet vihapuhetta kaitsemalla. Rikolliset toki ovat syyllisiä siihen mitä ovat tehneet, mutta ei siitä heitä voi syyllistä, että heille on annettu erinomaiset puitteet, jossa heidän on ollut helppo toteuttaa rikoksensa. Mielikuvana siis nuo rikolliset olisivat kuin leijona aitauksessaan ja suvaitsevat poliitikot niitä, jotka heittävät nuoria tyttöjä leijonille. Tietenkin hyvesignaloivat ovat niitä, jotka taputtavat koko tapahtumalle ja katsovat kieroon niitä, jotka eivät pidä tapahtumasta. Parhaimmathan vihapuheen kaitsijat ovat näissä raiskaustapauksissa syyllistäneet vanhempia ja varsinkin uhreja. Tuosta jo näkee sen miten empatiakyvyttömiä nuo hyvesignaloivat ihmiset oikeasti ovat.</p><p>Eikö teitä suvaitsevaisuutta ajavia poliitikkoja todellakaan hävetä? Itse en pystyisi enää omantunnontuskien takia pitämään päättäjän paikkaa, jos jotain noin hirvittävää tapahtuisi omien päätöksieni johdosta. Jos edelleen pidätte paikoistanne kiinni, niin se näyttää kansalle sen miten empatiakyvyttömiä oman edun ja maailmankatsomuksen edistäjiä olette.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> On pidemmän aikaa jo varoiteltu, ettei tuntemattomia miehiä kannata ottaa liikaa Suomeen tietyistä maista. Varoituksia ei ole kuunneltu ja varoittajille on vihjailtu varoittamisen olevan rasistista ja jopa laitonta. Sitä varten jopa perustettiin poliisille erillisiä osastoja, jotka voivat pitää kansalaisiaan silmällä vihapuheen tiimoilta. Samalla poliisilla on muuten ollut resurssipulaa ja muissa rikoksissa asiat voivat jäädä kokonaan selvittämättä.

”Voimavarapulan vuoksi rikoksia jää selvittämättä”
https://www.verkkouutiset.fi/rikoksia-jaa-selvittamatta-poliisin-resurssipulasta-johtuen/

Vihapuheen kaitsemisen vuoksi siis osa rikollisista saa riehua vapaasti.

Tämä sama kaava jatkuu myös raiskaustapauksissa, joita on nyt tullut esille ympäri Suomea. Jos samaan lauseeseen laittaa pakolaisen ja raiskaus, niin on heti epäiltynä vihapuheesta. Ihan sama miten epäilyttävästi kyseessä oleva pakolainen on toiminut muuten. Vihapuheen kaitsijat ovat menneet tässä asiassa vielä pidemmälle siten, että on yritetty näyttää pakolaisten olevan kaikkea muuta kuin raiskaajia. Oulussa esimerkiksi on viety pakolaisia päiväkotiin ja heidät on esitelty muillekin nuorille tytöille yhteiskunnan rahoilla. Ongelmallisemmaksi tuon tekee vielä se, että ainakin yksi toimintaan osallistunut on raiskauksesta epäilty. Muutenkin suomalaisia nuoria miehiä ei tietenkään päästetä päiväkotiin tai osallistumaan nuorten tyttöjen toimintaan ja se on ihan järkevää.

"Oulussa turvapaikanhakijoiden päiväkotivierailu kuohuttaa"
https://www.kansalainen.fi/oulussa-turvapaikanhakijoiden-paivakotivierailu-kuohuttaa/

Poliittisen maailmankatsomuksen edistäminen on siis mennyt nuorten tyttöjen edun edelle.

Oulun raiskaukset muuten ei ole mikään yksittäinen tapaus EU:n alueellakaan. Esimerkiksi briteissä kävi täsmälleen samalla tavalla noin 5 vuotta sitten.

"Yli 1400 lasta raiskattiin brittikaupungissa - poliisi ylenkatsoi uhreja" (2014)
https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/2014083118620216

Kuten rivien välistä voi lukea, niin itse pidän pääsyyllisinä varsinkin niitä päättäjiä, jotka ovat suvaitsevaisuuden nimissä ajaneet politiikkaan, joka on johtanut nykyisiin tapahtumiin. Osasyyllisenä taas pidän niitä, jotka ovat hyvesignaloineet vihapuhetta kaitsemalla. Rikolliset toki ovat syyllisiä siihen mitä ovat tehneet, mutta ei siitä heitä voi syyllistä, että heille on annettu erinomaiset puitteet, jossa heidän on ollut helppo toteuttaa rikoksensa. Mielikuvana siis nuo rikolliset olisivat kuin leijona aitauksessaan ja suvaitsevat poliitikot niitä, jotka heittävät nuoria tyttöjä leijonille. Tietenkin hyvesignaloivat ovat niitä, jotka taputtavat koko tapahtumalle ja katsovat kieroon niitä, jotka eivät pidä tapahtumasta. Parhaimmathan vihapuheen kaitsijat ovat näissä raiskaustapauksissa syyllistäneet vanhempia ja varsinkin uhreja. Tuosta jo näkee sen miten empatiakyvyttömiä nuo hyvesignaloivat ihmiset oikeasti ovat.

Eikö teitä suvaitsevaisuutta ajavia poliitikkoja todellakaan hävetä? Itse en pystyisi enää omantunnontuskien takia pitämään päättäjän paikkaa, jos jotain noin hirvittävää tapahtuisi omien päätöksieni johdosta. Jos edelleen pidätte paikoistanne kiinni, niin se näyttää kansalle sen miten empatiakyvyttömiä oman edun ja maailmankatsomuksen edistäjiä olette.

]]>
28 http://deneidez.puheenvuoro.uusisuomi.fi/267462-vihapuheen-kaitsijat-vastuuseen#comments Katoavat pakolaiset Vihapuhe Sun, 13 Jan 2019 11:23:15 +0000 Petri Pakarinen http://deneidez.puheenvuoro.uusisuomi.fi/267462-vihapuheen-kaitsijat-vastuuseen
Algoritmi ennalta ehkäisemään ja tunnistamaan lapsien raiskauksia http://timoaunio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/267442-algoritmi-ennalta-ehkaisemaan-ja-tunnistamaan-lapsien-raiskauksia Semmosta miettinyt kun nyt miljoonia euroja Suomessakin "viha" puheen tunnistamisen algoritmeihin satsattu . Miksei törkeä raiskaus mielessä lähestyviä viestejä Sioilta pikkulapsille voitais algoritmeillä seuloa myös . Nurinkurista ja oksettavaa on tosin jotta nykyisin viha puheeksi luokittelevat vihapuheen seulontaan valjastetut algoritmit sellaisen esim . Kun varoittaa somessa jotta joutilaat usean kielteisen "turvapaikka" hakemuksen saaneet ovat potentiaalisia raiskaajia . Idiootti raiskaaja Sikojen aivotoimintaa pitäisi myös kehittää myös niin jotta yrittäisivät tajuta jotta some jättää kaikki jäljet kaikesta viesteistä todisteeksi . Raamatussa monessa yhteydessä sanotaan kuinka Jumala näkee kaiken ja läpi ihmisen sisimpään tekemiset jne. Nythän se "Jumala" on google jne, ja kaikki datankeruu yhtiöt yhdessä . He pystyvät ennalta ehkäistä ja estää algoritmeillä jos haluavat monenlaista . Heillä täytyisi olla edes joku vastuu !<div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> 0 http://timoaunio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/267442-algoritmi-ennalta-ehkaisemaan-ja-tunnistamaan-lapsien-raiskauksia#comments Algoritmi Joukkoraiskaukset Vihapuhe Sun, 13 Jan 2019 06:56:38 +0000 Timo Aunio http://timoaunio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/267442-algoritmi-ennalta-ehkaisemaan-ja-tunnistamaan-lapsien-raiskauksia Seksuaalirikokset vihapuhetta vaarallisempia http://vilhelmjunnila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/267330-seksuaalirikokset-vihapuhetta-vaarallisempia <p>Vuonna 2015&nbsp;<strong>Petteri Orpo</strong>&nbsp;(kok) toimi sisäministerinä, kun Suomeen vyöryi yli 32 000 turvapaikanhakijaa. Maan turvallisuustilanne heikentyi, joka on kärjistynyt lapsiin ja naisiin kohdistuneina väkivalta- ja seksuaalirikoksina ympäri maata.</p> <p>Varsinaiseen ongelmaan ei ole juurikaan kiinnitetty huomiota, vaan ainoastaan seurauksiin.&nbsp;<a href="https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kokoomus-kay-vihapuheen-kimppuun-someturva-on-uusi-valine-nuorille/7029920">Orpon mukaan</a>&nbsp;vihapuhe heikentää yhteiskunnan perusarvoa luottamusta ja lisää eniten kansalaisten kokemaa turvattomuuden tunnetta. Hän esitteli vihapuheen torjunnan puolueensa keskeiseksi vaaliteemaksi, kuten&nbsp;<a href="https://blog.kauppalehti.fi/metrossanukkuja/oikeistopuolue-kokoomus-kay-vihapuheen-kimppuun">Kauppalehti kertoo</a>.</p> <p>Toiminta on kuin isku vasten kansalaisen kasvoja, kun maahanmuuton aiheuttamia ongelmia vain vähätellään. Oulun tapauksiakin piiloteltiin viimeiseen saakka, kunnes poliisin oli pakko kertoa tapahtumista edes jäävuoren huippu. Siellä&nbsp;on tänäänkin paljastunut uusia rikosepäilyjä. Kuka uskoo, että nämä rajoittuvat vain Ouluun, kun niistä kerrotaan ainoastaan pakon edessä, jos silloinkaan?&nbsp;Ne konkretisoivat ihmisille uhat, joista Perussuomalaiset ovat pitkään puhuneet, vaikka Uuden Suomen päätoimittaja Markku Huuskonkin mielestä <a href="http://markkuhuusko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/267221-nyt-suomen-vaaleissa-puhutaan-autoverosta-ja-ilmastosta-ei-maahanmuutosta?ref=karuselli">nyt pitäisi puhua vain ilmaston lämpenemisestä</a>.</p> <p>On epärehellistä väittää, että kansalaisten reagointi tapahtumiin eli &rdquo;vihapuhe&rdquo; on jotenkin vaarallisempaa yhteiskunnalle kuin lapsiin ja naisiin kohdistuvat väkivalta- ja seksuaalirikokset. Myös pääministeri&nbsp;<strong>Juha Sipilä</strong>&nbsp;(kesk) keskittyi uudenvuodenpuheessaan vihapuheeseen ja siitä sai muutenkin käsityksen, että hän on enemmän huolissaan maahanmuuttajamiehistä ja heidän kulttuuristaan kuin kansalaisistaan.</p> <p>Verovaroja onkin käytetty kaikkeen muuhun kuin turvallisuuden parantamiseen. Vuoden 2017 talousarviossa oikein korvamerkittiin 1,26 miljoonaa euroa 25 nettipoliisin palkkaamiseen. Poliitikkojen on mukava moraalisäteillä ja puhua viharikollisuudesta, mutta tuomiot tai edes syytteet vihalla motivoidusta rikollisuudesta ovat erittäin harvinaisia. Valtakunnansyyttäjä&nbsp;<strong>Matti Nissisen</strong>&nbsp;mukaan viharikosepäilyt ovat syyttäjänkin kannalta työläitä ja edellyttävät syvällistä oikeudellista pohdintaa. Sen sijaan raiskauksissa on&nbsp;<a href="https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/c2640498-3233-4d76-b2ef-af2fc9d0d473">Iltalehden selvityksen</a>&nbsp;mukaan roima kasvu erityisesti maahan tulleiden toimesta.</p> <p>Asioiden julkituloa halutaan estää myös hallinnollisin keinoin. Opetusministeri&nbsp;<strong>Sanni Grahn Laasonen</strong>&nbsp;(kok) on esittänyt&nbsp;<a href="https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/201808142201135808">valtionavustusten maksatukseen kriteereitä</a>, joiden mukaan tuen vastaanottajan on sitouduttava hiljaisuuteen eli vihapuheen torjuntaan. Ihmiset ovat vihaisia hallituksen politiikasta, mutta heidät yritetään vaientaa jopa järjestökentällä.</p> <p>Järjestyksen ylläpitämiseen on panostettu vähemmän. Vaikka poliisien määrä laski jo&nbsp;<strong>Alexander Stubbin</strong>&nbsp;(kok) hallituksen aikana, vasta Sipilän hallituksen toimesta määrä laskettiin 7 200 henkilötyövuoteen.&nbsp;<strong>Juho Eerolan</strong>&nbsp;(ps) johtama hallintovaliokunta on edellyttänyt poliisien määrän nostamista 7 850 henkilöön. Sekin tarkoittaisin vain palaamista vuoden 2010 tasolle eli käytännössä Sipilän tekemien leikkausten peruuttamista aikaan ennen siirtolaisvyöryä.</p> <p>Eilen iltalehti kertoi, kuinka poliisit joutuvat priorisoimaan tehtäviään. Poliisin resurssipulan aikana poliisihallitus on kuitenkin paisunut ja voimavaroja on hallituksen toiveesta mennyt verkossa tuhmasti puhuvien kansalaisten kuulustelemiseen. Poliisijohdon omien rikosepäilyjen lisäksi joillakin yksilöillä ollut aikaa keskittyä muuhunkin. Esimerkiksi poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja&nbsp;<strong>Dennis Pasterstein</strong>&nbsp;on kunnostautunut lähinnä leukailuun&nbsp;<a href="https://www.verkkouutiset.fi/il-emamunaus-poliisi-ei-tunne-lakia-ei-ymmarra-mista-on-kyse/">Twitterissä ja muualla mediassa</a>&nbsp;sekä &rdquo;<a href="https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005790526.html">saunatilojensa</a>&rdquo; vuokraamiseen.</p> <p>Yleisesti poliisia on silti turha syyttää vaan katseet kohdistuvat edellä mainittujen lisäksi sisäministeri&nbsp;<strong>Kai Mykkäseen</strong>(kok). Ennen Mykkästä sisäministerinä toimi nykyinen puhemies&nbsp;<strong>Paula Risikko</strong>&nbsp;(kok), joka ei tehnyt turvallisuustilanteelle yhtään mitään. Tänään lahtelaiset ravintolat kertoivat&nbsp;<a href="https://www.ess.fi/uutiset/paijathame/art2511081">sopineensa paikallisen taksifirman</a>&nbsp;kanssa ilmaisesta sisäänpääsystä kuljetuksen jälkeen. Tarkoitus on parantaa asiakkaiden turvallisuutta, joka osaltaan kertoo tilanteesta.</p> <p>Mykkänen on esittänyt, että lähiöihin tarvitaan erityisiä lähiöpoliiseja. Poliisit tietävät, että tämän suhteen ollaan auttamattomasti myöhässä. Määrärahoja tulisi suunnitella pitkällä aikavälillä. Tähän saakka edellä mainitut ministerit ovat saaneet aikaan vain suunnitelman poliisien määrän leikkaamisesta 7 000:een.</p> <p>Risikon ja Mykkäsen esitykset koulutuspaikkojen lisäämisestä ovat myös puhdasta populismia. Nykyisiäkään paikkoja ei saada täytettyä koulutusvaatimusten, kuten virkamiesruotsin vuoksi ja sitoutumisessakin on toivomisen varaa. Mykkänen on lisäksi esittänyt, että Suomeen tarvitaan lisää maahanmuuttajataustaisia poliiseja. Tarkoituksena lieneekin kiertää kielivaatimuksia ulkomaalaisten avulla, sen sijaan, että niitä helpotettaisiin suomalaisten osalta. Sinänsä englannista olisi paljon enemmän hyötyä kuin ruotsista, erityisesti maahanmuuttajien kanssa toimiessa.</p> <p>Kun Brysselissä tapahtui terrori-isku 22.3.2016 puolue otti kantaa seuraavasti: &rdquo;Brysselissä tapahtuu nyt kauheita, mutta samalla on muistettava se rasismi, jota tapahtuu Suomessa joka päivä. Syrjintä, kiusaaminen ja vihapuhe ovat arkea liian monelle. Puheiden lisäksi tarvitaan nyt konkreettisia tekoja. Kerätään yhdessä ideoita arkipäivän syrjinnän ratkaisemiseksi&rdquo;&nbsp;<a href="https://yle.fi/uutiset/3-8763606">Kokoomuksen viestissä</a>&nbsp;todettiin.</p> <p>Sipilän touhut tiedämme, mutta pitää ihmetellä entisen konservatiivipuolueen tekopyhyyttä ja tekojen vähyyttä. Vaalien lähestyessä esitykset kuitenkin lisääntyvät, vaikka mitään ei oikeasti tehdä. Kuka kertoisi Petterille ja kumppaneille, että seksuaalirikokset ovat vihapuhetta vaarallisempia? Kaikki aika menee omien kansalaisten kyttäämiseen, jos suusta pääsee vahingossa väärä sana ja pahatkin teot selitetään parhain päin: syrjinnällä, kiusaamisella ja vihapuheella.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Vilhelm Junnila</strong>&nbsp;on ehdolla Varsinais-Suomessa. Hän on kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja, varakansanedustaja ja Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja.</em></p> <p><em>Lue lisää verkkosivuilta&nbsp;<a href="https://vilhelmjunnila.fi/">klikkaamalla tähän</a>&nbsp;</em><em>tai tutustu&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/vilhelm.junnila">Facebookissa</a>&nbsp;ja&nbsp;<a href="https://twitter.com/vilhelmjunnila">Twitterissä</a>.</em></p> <p>Vilhelm Junnilan vaalislogan: &rdquo;On kotiinpaluun aika.&rdquo;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Vuonna 2015 Petteri Orpo (kok) toimi sisäministerinä, kun Suomeen vyöryi yli 32 000 turvapaikanhakijaa. Maan turvallisuustilanne heikentyi, joka on kärjistynyt lapsiin ja naisiin kohdistuneina väkivalta- ja seksuaalirikoksina ympäri maata.

Varsinaiseen ongelmaan ei ole juurikaan kiinnitetty huomiota, vaan ainoastaan seurauksiin. Orpon mukaan vihapuhe heikentää yhteiskunnan perusarvoa luottamusta ja lisää eniten kansalaisten kokemaa turvattomuuden tunnetta. Hän esitteli vihapuheen torjunnan puolueensa keskeiseksi vaaliteemaksi, kuten Kauppalehti kertoo.

Toiminta on kuin isku vasten kansalaisen kasvoja, kun maahanmuuton aiheuttamia ongelmia vain vähätellään. Oulun tapauksiakin piiloteltiin viimeiseen saakka, kunnes poliisin oli pakko kertoa tapahtumista edes jäävuoren huippu. Siellä on tänäänkin paljastunut uusia rikosepäilyjä. Kuka uskoo, että nämä rajoittuvat vain Ouluun, kun niistä kerrotaan ainoastaan pakon edessä, jos silloinkaan? Ne konkretisoivat ihmisille uhat, joista Perussuomalaiset ovat pitkään puhuneet, vaikka Uuden Suomen päätoimittaja Markku Huuskonkin mielestä nyt pitäisi puhua vain ilmaston lämpenemisestä.

On epärehellistä väittää, että kansalaisten reagointi tapahtumiin eli ”vihapuhe” on jotenkin vaarallisempaa yhteiskunnalle kuin lapsiin ja naisiin kohdistuvat väkivalta- ja seksuaalirikokset. Myös pääministeri Juha Sipilä (kesk) keskittyi uudenvuodenpuheessaan vihapuheeseen ja siitä sai muutenkin käsityksen, että hän on enemmän huolissaan maahanmuuttajamiehistä ja heidän kulttuuristaan kuin kansalaisistaan.

Verovaroja onkin käytetty kaikkeen muuhun kuin turvallisuuden parantamiseen. Vuoden 2017 talousarviossa oikein korvamerkittiin 1,26 miljoonaa euroa 25 nettipoliisin palkkaamiseen. Poliitikkojen on mukava moraalisäteillä ja puhua viharikollisuudesta, mutta tuomiot tai edes syytteet vihalla motivoidusta rikollisuudesta ovat erittäin harvinaisia. Valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen mukaan viharikosepäilyt ovat syyttäjänkin kannalta työläitä ja edellyttävät syvällistä oikeudellista pohdintaa. Sen sijaan raiskauksissa on Iltalehden selvityksen mukaan roima kasvu erityisesti maahan tulleiden toimesta.

Asioiden julkituloa halutaan estää myös hallinnollisin keinoin. Opetusministeri Sanni Grahn Laasonen (kok) on esittänyt valtionavustusten maksatukseen kriteereitä, joiden mukaan tuen vastaanottajan on sitouduttava hiljaisuuteen eli vihapuheen torjuntaan. Ihmiset ovat vihaisia hallituksen politiikasta, mutta heidät yritetään vaientaa jopa järjestökentällä.

Järjestyksen ylläpitämiseen on panostettu vähemmän. Vaikka poliisien määrä laski jo Alexander Stubbin (kok) hallituksen aikana, vasta Sipilän hallituksen toimesta määrä laskettiin 7 200 henkilötyövuoteen. Juho Eerolan (ps) johtama hallintovaliokunta on edellyttänyt poliisien määrän nostamista 7 850 henkilöön. Sekin tarkoittaisin vain palaamista vuoden 2010 tasolle eli käytännössä Sipilän tekemien leikkausten peruuttamista aikaan ennen siirtolaisvyöryä.

Eilen iltalehti kertoi, kuinka poliisit joutuvat priorisoimaan tehtäviään. Poliisin resurssipulan aikana poliisihallitus on kuitenkin paisunut ja voimavaroja on hallituksen toiveesta mennyt verkossa tuhmasti puhuvien kansalaisten kuulustelemiseen. Poliisijohdon omien rikosepäilyjen lisäksi joillakin yksilöillä ollut aikaa keskittyä muuhunkin. Esimerkiksi poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja Dennis Pasterstein on kunnostautunut lähinnä leukailuun Twitterissä ja muualla mediassa sekä ”saunatilojensa” vuokraamiseen.

Yleisesti poliisia on silti turha syyttää vaan katseet kohdistuvat edellä mainittujen lisäksi sisäministeri Kai Mykkäseen(kok). Ennen Mykkästä sisäministerinä toimi nykyinen puhemies Paula Risikko (kok), joka ei tehnyt turvallisuustilanteelle yhtään mitään. Tänään lahtelaiset ravintolat kertoivat sopineensa paikallisen taksifirman kanssa ilmaisesta sisäänpääsystä kuljetuksen jälkeen. Tarkoitus on parantaa asiakkaiden turvallisuutta, joka osaltaan kertoo tilanteesta.

Mykkänen on esittänyt, että lähiöihin tarvitaan erityisiä lähiöpoliiseja. Poliisit tietävät, että tämän suhteen ollaan auttamattomasti myöhässä. Määrärahoja tulisi suunnitella pitkällä aikavälillä. Tähän saakka edellä mainitut ministerit ovat saaneet aikaan vain suunnitelman poliisien määrän leikkaamisesta 7 000:een.

Risikon ja Mykkäsen esitykset koulutuspaikkojen lisäämisestä ovat myös puhdasta populismia. Nykyisiäkään paikkoja ei saada täytettyä koulutusvaatimusten, kuten virkamiesruotsin vuoksi ja sitoutumisessakin on toivomisen varaa. Mykkänen on lisäksi esittänyt, että Suomeen tarvitaan lisää maahanmuuttajataustaisia poliiseja. Tarkoituksena lieneekin kiertää kielivaatimuksia ulkomaalaisten avulla, sen sijaan, että niitä helpotettaisiin suomalaisten osalta. Sinänsä englannista olisi paljon enemmän hyötyä kuin ruotsista, erityisesti maahanmuuttajien kanssa toimiessa.

Kun Brysselissä tapahtui terrori-isku 22.3.2016 puolue otti kantaa seuraavasti: ”Brysselissä tapahtuu nyt kauheita, mutta samalla on muistettava se rasismi, jota tapahtuu Suomessa joka päivä. Syrjintä, kiusaaminen ja vihapuhe ovat arkea liian monelle. Puheiden lisäksi tarvitaan nyt konkreettisia tekoja. Kerätään yhdessä ideoita arkipäivän syrjinnän ratkaisemiseksi” Kokoomuksen viestissä todettiin.

Sipilän touhut tiedämme, mutta pitää ihmetellä entisen konservatiivipuolueen tekopyhyyttä ja tekojen vähyyttä. Vaalien lähestyessä esitykset kuitenkin lisääntyvät, vaikka mitään ei oikeasti tehdä. Kuka kertoisi Petterille ja kumppaneille, että seksuaalirikokset ovat vihapuhetta vaarallisempia? Kaikki aika menee omien kansalaisten kyttäämiseen, jos suusta pääsee vahingossa väärä sana ja pahatkin teot selitetään parhain päin: syrjinnällä, kiusaamisella ja vihapuheella.

 

 

Vilhelm Junnila on ehdolla Varsinais-Suomessa. Hän on kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja, varakansanedustaja ja Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja.

Lue lisää verkkosivuilta klikkaamalla tähän tai tutustu Facebookissa ja Twitterissä.

Vilhelm Junnilan vaalislogan: ”On kotiinpaluun aika.”

]]>
21 http://vilhelmjunnila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/267330-seksuaalirikokset-vihapuhetta-vaarallisempia#comments Kai Mykkänen Petteri Orpo Seksuaalirikokset Turvallisuustilanne Vihapuhe Fri, 11 Jan 2019 16:15:42 +0000 Vilhelm Junnila http://vilhelmjunnila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/267330-seksuaalirikokset-vihapuhetta-vaarallisempia
Rienausta ja kritiikkiä eli miten nämä asiat koetaan http://mikalamminp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/266939-rienausta-ja-kritiikkia-eli-miten-nama-asiat-koetaan <p><strong>Jeesus Kristus</strong> (7 eKr.-30 jKr.) on jotain jonka ohi ei pääse. Jonka ohi ei pidäkään päästä. Hänen tarinansa kerrotaan evankeliumeissa, jotka ovat antiikin Kreikan kirjallisuuden viimeiset suuret saavutukset. Ensimmäisethän olivat <strong>Homeroksen</strong> eepokset <em>Ilias</em> ja <em>Odysseia</em>.</p><p>Jeesus on myös islamin profeetta, mutta muslimeilla ei ole messiasta. Muutenhan nämä ovat kyllä aika samanlaisia uskontoja, kristinusko ja islam olivat alunperin vain juutalaisuuden lahkoja. Jos minulta kysytään, kristinusko oli juutalaisuudesta askel eteenpäin ja islam kristinuskosta kaksi askelta taaksepäin.</p><p>&quot;Aabrahamin uskontojen mahdollisuus päätyä yhteen Jumalaan on kiehtova asia. Aasian uskontojen kohtaaminen globaalin pohjoisen kanssa ansaitsee huomion, samoin ongelma, jota käsitellään jatkuvasti: ovatko uskonnot sotien syy vai osa ratkaisua? Ranskalaisfilosofi <strong>René Girardin</strong> mukaan uskonnot ovat alusta ja juurilta saakka pyrkineet käsittelemään nimenomaan väkivallan ongelmaa. Girardille Jeesuksen kuolema oli uhrien uhri, jottei uhreja enää tarvittaisi. Mieleen tulee sota, joka lopettaa sodat. Kumpikaan ei ole toiminut&quot;, kirjoitti <strong>Kari Salminen</strong> tänään Turun Sanomissa arvostelussaan <strong>Mikko Heikan</strong> kirjasta <em>Uskonnot kohtaavat.</em></p><p>Salminen sanoo myös, että pohdinta jihadista on jokseenkin käsitteellistä. Jihad tarkoittaa kilvoittelua, mutta niin tarkoitti myös <strong>Hitlerin</strong> &quot;taistelu&quot;. &quot;Ei, tässä ei samasteta islamia ja natsismia vaan pyritään osoittamaan, että käsitteissä on tulkinnanvaraa&quot;, Salminen kirjoittaa.</p><p>Perussuomalaisilla on hassu tapa väittää että Suomessa ei saa arvostella islamia ja että sen arvostelemisesta tulee tuomio. Kyllä saa ja ei tule.&nbsp;</p><p>Jumalanpilkasta on Suomessa viimeksi tuomittu 1960-luvulla, kun jotkut vetivät herneen nenäänsä <strong>Salaman</strong> romaanista <em>Juhannustanssit</em>.&nbsp;Kekkonen armahti Salaman. Sittemmin näitä jumalanpilkkasyytöksiä ei ole Suomessa tullut, ja hyvä niin. Minun mielestäni jumalanpilkan pitäisi olla asianomistajarikos.</p><p>Rienaaminen ei ole kritiikkiä, ja minusta syyllistyy rienaukseen, jos puhuu samassa yhteydessä Salamasta ja <strong>Halla-ahosta</strong>. Hyväksyisin rinnastuksen, jossa puhuttaisiin Salamasta ja vaikkapa <strong>Rushdiesta</strong>. Rushdie ja Salama ovat suuria kirjailijoita, Halla-aho on joutava nettikirjoittelija. Eläköön se pieni ero.</p><p>&nbsp;Keskustelu perussuomalaisten kanssa on jotakuinkin tällaista:<br />- Oulussa on satoja muslimimiehiä jotka raiskaavat kaikki vastaantulevat naiset koska imaami käskee panemaan vääräuskoisia väkisin.<br />- Ei se nyt taida ihan noin olla...<br />- Ei ehkä ole, mutta näin nämä asiat koetaan!</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Jeesus Kristus (7 eKr.-30 jKr.) on jotain jonka ohi ei pääse. Jonka ohi ei pidäkään päästä. Hänen tarinansa kerrotaan evankeliumeissa, jotka ovat antiikin Kreikan kirjallisuuden viimeiset suuret saavutukset. Ensimmäisethän olivat Homeroksen eepokset Ilias ja Odysseia.

Jeesus on myös islamin profeetta, mutta muslimeilla ei ole messiasta. Muutenhan nämä ovat kyllä aika samanlaisia uskontoja, kristinusko ja islam olivat alunperin vain juutalaisuuden lahkoja. Jos minulta kysytään, kristinusko oli juutalaisuudesta askel eteenpäin ja islam kristinuskosta kaksi askelta taaksepäin.

"Aabrahamin uskontojen mahdollisuus päätyä yhteen Jumalaan on kiehtova asia. Aasian uskontojen kohtaaminen globaalin pohjoisen kanssa ansaitsee huomion, samoin ongelma, jota käsitellään jatkuvasti: ovatko uskonnot sotien syy vai osa ratkaisua? Ranskalaisfilosofi René Girardin mukaan uskonnot ovat alusta ja juurilta saakka pyrkineet käsittelemään nimenomaan väkivallan ongelmaa. Girardille Jeesuksen kuolema oli uhrien uhri, jottei uhreja enää tarvittaisi. Mieleen tulee sota, joka lopettaa sodat. Kumpikaan ei ole toiminut", kirjoitti Kari Salminen tänään Turun Sanomissa arvostelussaan Mikko Heikan kirjasta Uskonnot kohtaavat.

Salminen sanoo myös, että pohdinta jihadista on jokseenkin käsitteellistä. Jihad tarkoittaa kilvoittelua, mutta niin tarkoitti myös Hitlerin "taistelu". "Ei, tässä ei samasteta islamia ja natsismia vaan pyritään osoittamaan, että käsitteissä on tulkinnanvaraa", Salminen kirjoittaa.

Perussuomalaisilla on hassu tapa väittää että Suomessa ei saa arvostella islamia ja että sen arvostelemisesta tulee tuomio. Kyllä saa ja ei tule. 

Jumalanpilkasta on Suomessa viimeksi tuomittu 1960-luvulla, kun jotkut vetivät herneen nenäänsä Salaman romaanista JuhannustanssitKekkonen armahti Salaman. Sittemmin näitä jumalanpilkkasyytöksiä ei ole Suomessa tullut, ja hyvä niin. Minun mielestäni jumalanpilkan pitäisi olla asianomistajarikos.

Rienaaminen ei ole kritiikkiä, ja minusta syyllistyy rienaukseen, jos puhuu samassa yhteydessä Salamasta ja Halla-ahosta. Hyväksyisin rinnastuksen, jossa puhuttaisiin Salamasta ja vaikkapa Rushdiesta. Rushdie ja Salama ovat suuria kirjailijoita, Halla-aho on joutava nettikirjoittelija. Eläköön se pieni ero.

 Keskustelu perussuomalaisten kanssa on jotakuinkin tällaista:
- Oulussa on satoja muslimimiehiä jotka raiskaavat kaikki vastaantulevat naiset koska imaami käskee panemaan vääräuskoisia väkisin.
- Ei se nyt taida ihan noin olla...
- Ei ehkä ole, mutta näin nämä asiat koetaan!

 

]]>
25 http://mikalamminp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/266939-rienausta-ja-kritiikkia-eli-miten-nama-asiat-koetaan#comments Aabrahamin uskonto Islam Jeesus Persut Vihapuhe Sat, 05 Jan 2019 10:35:49 +0000 Mika Lamminpää http://mikalamminp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/266939-rienausta-ja-kritiikkia-eli-miten-nama-asiat-koetaan
Alussa oli Sana http://mikalamminp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/266814-alussa-oli-sana <p>Presidentti <strong>Sauli Niinistön</strong> uudenvuodenpuhetta on jo ehditty moittia siitä, että se oli ympäripyöreä, ylinätti ja ketään ärsyttämätön. Näinä aikoina sen laskee melkein ansioksi, sillä riidankylvjiä riittää riesaksi asti. Yksi polarisoitumista aiheuttava aihe on maahanmuutto. Eihän se sinänsä jaa kansaa, mutta tapa, jolla siitä keskustellaan, jakaa, sillä keskustelua käydään välillä melko syvistä poteroista. Vastapuolen näkemyksiä ei edes yritetä ymmärtää, heitellään vain leimakirveitä. Olihan Suomessa yksi outo sivustokin, morbidi hybridimedia joka kutsui itseään nimellä &quot;MV-lehti&quot;, joka oli kokonaan omistautunut valheiden levittämiselle ja kansan jakamiselle. Sen eniten toistettu ja vähiten perusteltu väite oli, että maahanmuuttajat ovat uhka.</p><p>Nyt kun MV:stä on päästy, on tilalle rynnimässä sivusto jolla on vitsikäs nimi &quot;Oikea Media&quot;. Muistan Kaskenkadulla katselleeni ravintolaa jonka nimi oli Helmi ja ajatelleeni, että nimi on enne: jos ravintolan nimi on Helmi, se tuskin on mikään Helmi.&nbsp;&quot;Oikea Media&quot; näyttää olevan ainakin osittain samoilla apajilla kuin &quot;MV-lehti&quot;. Ensin Venäjä-dosentti <strong>Johan Bäckman</strong> teki mahdottomasta mahdollista ja hankki porttikiellon Uuteen Suomeen, joka tunnetaan siitä, että lähes mikä tahansa sössötys menee kyllä läpi jos ei aivan kaikkia lakeja ja hyviä tapoja loukkaa. <strong>Ilja Janitskinista</strong> kohudosentti sitten löysi ystävän ja heidän tiensä kävi yhdessä raastupaan asti. Nyt on <strong>Huhtasaari </strong>tehnyt saman mahdottoman tempun ja päätyi sitten Oikeaan Mediaan, kun MV-roskakoria ei enää ole. Kaipa se jossain vaiheessa ampuu sen verran yli että käräjille käy senkin tie, mene ja tiedä. Epäilen tosin että ihmiset ovat jo kyllästyneet kaiken maailman nettiräyhääjiin. Poliittinen ilmastonmuutos on menossa.&nbsp;</p><p>Eivät maahanmuuttajat suomalaista kulttuuria uhkaa, vaan rikastavat sitä. Sama ilmiö on näkyvissä selkeimmin niissä maissa, joissa maahanmuutolla on pitemmät perinteet. Jos vaikka Iso-Britanniaa ajattelee, niin ilman maahanmuuttajien panosta se ainakin kirjallisuudessa olisi pelkkä Pikku-Britannia. Kolme viimeistä nobelin palkintoakin ovat menneet maahanmuuttajataustaisille briteille: <strong>Kazuo Ishiguro, Doris Lessing</strong> ja <strong>V. S. Naipaul</strong>. Saa nähdä onko Suomenkin ensimmäinen nobelisti <strong>Sillanpään</strong> jälkeen albaanitaustainen <strong>Pajtim Statovci</strong>.</p><p>Vihapuhe on syytä ottaa vakavasti. Vihapuheella on ollut ikäviä seurauksia historiassa, ajatelkaa vaikka 30-vuotista sotaa. Se alkoi kynästä: saman uskonnon kaksi suuntausta olivat jo pitkään panetelleet ja solvanneet toisiaan. Lopulta vihapuhe muutui teoiksi. &quot;Am Anfang war das Wort&quot;, siteerasi <strong>Luther</strong> Johanneksen evankeliumia ja päästi pirun irti. Kun viha oli kerran päässyt irti, sitä oli hankala hallita. Ruotsin kuningas <strong>Kustaa II Aadolf </strong>kävi mielipidekampanjaa keisaria vastaan, ja sitten suomalaiset ja ruotsalaiset ryöväsivät Prahaa kolmen kuukauden ajan. Jatkosota käytiin Irlannissa.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuhetta on jo ehditty moittia siitä, että se oli ympäripyöreä, ylinätti ja ketään ärsyttämätön. Näinä aikoina sen laskee melkein ansioksi, sillä riidankylvjiä riittää riesaksi asti. Yksi polarisoitumista aiheuttava aihe on maahanmuutto. Eihän se sinänsä jaa kansaa, mutta tapa, jolla siitä keskustellaan, jakaa, sillä keskustelua käydään välillä melko syvistä poteroista. Vastapuolen näkemyksiä ei edes yritetä ymmärtää, heitellään vain leimakirveitä. Olihan Suomessa yksi outo sivustokin, morbidi hybridimedia joka kutsui itseään nimellä "MV-lehti", joka oli kokonaan omistautunut valheiden levittämiselle ja kansan jakamiselle. Sen eniten toistettu ja vähiten perusteltu väite oli, että maahanmuuttajat ovat uhka.

Nyt kun MV:stä on päästy, on tilalle rynnimässä sivusto jolla on vitsikäs nimi "Oikea Media". Muistan Kaskenkadulla katselleeni ravintolaa jonka nimi oli Helmi ja ajatelleeni, että nimi on enne: jos ravintolan nimi on Helmi, se tuskin on mikään Helmi. "Oikea Media" näyttää olevan ainakin osittain samoilla apajilla kuin "MV-lehti". Ensin Venäjä-dosentti Johan Bäckman teki mahdottomasta mahdollista ja hankki porttikiellon Uuteen Suomeen, joka tunnetaan siitä, että lähes mikä tahansa sössötys menee kyllä läpi jos ei aivan kaikkia lakeja ja hyviä tapoja loukkaa. Ilja Janitskinista kohudosentti sitten löysi ystävän ja heidän tiensä kävi yhdessä raastupaan asti. Nyt on Huhtasaari tehnyt saman mahdottoman tempun ja päätyi sitten Oikeaan Mediaan, kun MV-roskakoria ei enää ole. Kaipa se jossain vaiheessa ampuu sen verran yli että käräjille käy senkin tie, mene ja tiedä. Epäilen tosin että ihmiset ovat jo kyllästyneet kaiken maailman nettiräyhääjiin. Poliittinen ilmastonmuutos on menossa. 

Eivät maahanmuuttajat suomalaista kulttuuria uhkaa, vaan rikastavat sitä. Sama ilmiö on näkyvissä selkeimmin niissä maissa, joissa maahanmuutolla on pitemmät perinteet. Jos vaikka Iso-Britanniaa ajattelee, niin ilman maahanmuuttajien panosta se ainakin kirjallisuudessa olisi pelkkä Pikku-Britannia. Kolme viimeistä nobelin palkintoakin ovat menneet maahanmuuttajataustaisille briteille: Kazuo Ishiguro, Doris Lessing ja V. S. Naipaul. Saa nähdä onko Suomenkin ensimmäinen nobelisti Sillanpään jälkeen albaanitaustainen Pajtim Statovci.

Vihapuhe on syytä ottaa vakavasti. Vihapuheella on ollut ikäviä seurauksia historiassa, ajatelkaa vaikka 30-vuotista sotaa. Se alkoi kynästä: saman uskonnon kaksi suuntausta olivat jo pitkään panetelleet ja solvanneet toisiaan. Lopulta vihapuhe muutui teoiksi. "Am Anfang war das Wort", siteerasi Luther Johanneksen evankeliumia ja päästi pirun irti. Kun viha oli kerran päässyt irti, sitä oli hankala hallita. Ruotsin kuningas Kustaa II Aadolf kävi mielipidekampanjaa keisaria vastaan, ja sitten suomalaiset ja ruotsalaiset ryöväsivät Prahaa kolmen kuukauden ajan. Jatkosota käytiin Irlannissa.

]]>
8 http://mikalamminp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/266814-alussa-oli-sana#comments Luther MV-provoblogin sulkeminen Niinistön puhe Valemedia Vihapuhe Wed, 02 Jan 2019 16:23:44 +0000 Mika Lamminpää http://mikalamminp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/266814-alussa-oli-sana
Rasismi-käsitteen ongelmallisuus http://leenarosendahloshanhijrvi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/266743-rasismi-kasitteen-ongelmallisuus <p>Luin tuntemattoman henkilön kommentin käsitteestä rasismi ja se on mielestäni niin korkeatasoinen,&nbsp;että vaatii tulla julkaistuksi ja luetuksi laajemminkin. Varsinkin kun pääministeri puheessaan&nbsp;eilen kollektiivisesti varoitti suomalaisia rasismista.</p><p>&nbsp;</p><p>Mikael Virtanen</p><p>27. joulukuuta kello 22.31 Kommentoin Tere Sammallahden seinällä seuraavasti:</p><p>&quot;Rasismi&quot; on tämäntyyppisistä termeistä todennäköisesti kaikkein pahiten kognitiivisesti vammauttava vis-a-vis realiteetit ja informaation prosessointi. Voimme jakaa tämän vaikutuksen mm. seuraaviin komponentteihin:</p><p>a) &quot;Rasismi&quot; -käsite heikentää kykyä ymmärtää organisatoristen ja poliittisten kokonaisuuksien eroja erilaisten toimijoiden välillä. Liberaaleilla on siten esim. taipumus vetää pitkälti yhtäläisyysmerkit Hitlerin valtiollis-kollektiivisen kansallissosialismin ja jonkun yksittäisen heikosti verkostoituneen kansalaisen välille.</p><p>b) &quot;Rasismi&quot; -käsite, yhdessä tietämättömyyden ja virheellisen tiedon kanssa, heikentää kykyä ymmärtää kausaatioita. (syy-seuraussuhde)</p><p>&nbsp;</p><p>c) &quot;Rasismi&quot; -käsite heikentää kykyä ymmärtää eroja pahan, neutraalin ja hyvän tekemisen janalla. &quot;Rasismi&quot; niputtaa lukemattomia täysin erilaisia asioita ekvivalenteiksi pahoiksi, ja raahaa ne väkisin ja keinotekoisesti pahuuden janan ääriluokkaan. Siten Hitler, tavallinen amerikkalainen nettikeskustelija, presidentti Trump, intialaistaustainen Dinesh D&#39;Souza, musta ekonomisti-intellektuelli Thomas Sowell, presidentti Ronald Reagan, tavallinen suomalainen nettikeskustelija, juutalainen konservatiivinen kirjailija-toimittaja Mark Steyn, jne. ovat monille liberaaleille (kirjaimellisesti tai lähes kirjaimellisesti) natseja ja Hitlereitä.</p><p>d) &quot;Rasismi -käsite heikentää tai poistaa kykyä ratkaista asioita toimivalla ja hyvällä tavalla. Se tuottaa itsessään pahuutta, ja edistää ulkopuolisia pahoja ihmisiä, ideologioita, prosesseja ja ryhmiä. &quot;Rasismi&quot; yrittää sovittaa lukemattomia ratkaistavia asioita, poliittisia, taloudellisia, yhteiskunnallisia, sosiaalisia, organisatorisia, teknologisia, diplomaattisia, historiallisia, jne. asioita, typerään musta-valkoiseen moraaliseen kehikkoon, kun on olemassa paljon erilaisia värejä, ja niissä lukemattomia erilaisia sävyjä, ja sitten vielä lukemattomia muita asioita, kuten se mihin ne värit kannattaa maalata ja miksi, ja mitä niillä maalauksilla kuvataan, mitä ovat ne kohteet, joihin maalataan, ja miten ne liittyvät toisiinsa, jne. &quot;Rasismi&quot; kannustaa idioottimaisuuteen, siihen, että ei tarvitse ottaa asioista selvää ja oppia uutta, eikä ymmärtää asioita, kun on käsitys &quot;rasismista&quot; ja siten &quot;kosmisten mittaluokkien hyvästä ja pahasta&quot;. &quot;Kosmisen mittaluokan hallinnoija&quot; paisuttaa narsismiaan ja lietsoo harhaluuloja omnipotenssistaan. Ja antaa itselleen luvan olla ilkeä pikku-Hitler, joka on itseoikeutettu kaikkien asioiden tuomari, jolla on oikeus käyttää kaikenlaisia likaisia keinoja. Jne.</p><p>Näiden ja vastaavien syiden takia jokaisen sivistyneen ihmisen kannattaa luopua &quot;rasismi&quot; -sanan käytöstä.&quot;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Luin tuntemattoman henkilön kommentin käsitteestä rasismi ja se on mielestäni niin korkeatasoinen, että vaatii tulla julkaistuksi ja luetuksi laajemminkin. Varsinkin kun pääministeri puheessaan eilen kollektiivisesti varoitti suomalaisia rasismista.

 

Mikael Virtanen

27. joulukuuta kello 22.31 Kommentoin Tere Sammallahden seinällä seuraavasti:

"Rasismi" on tämäntyyppisistä termeistä todennäköisesti kaikkein pahiten kognitiivisesti vammauttava vis-a-vis realiteetit ja informaation prosessointi. Voimme jakaa tämän vaikutuksen mm. seuraaviin komponentteihin:

a) "Rasismi" -käsite heikentää kykyä ymmärtää organisatoristen ja poliittisten kokonaisuuksien eroja erilaisten toimijoiden välillä. Liberaaleilla on siten esim. taipumus vetää pitkälti yhtäläisyysmerkit Hitlerin valtiollis-kollektiivisen kansallissosialismin ja jonkun yksittäisen heikosti verkostoituneen kansalaisen välille.

b) "Rasismi" -käsite, yhdessä tietämättömyyden ja virheellisen tiedon kanssa, heikentää kykyä ymmärtää kausaatioita. (syy-seuraussuhde)

 

c) "Rasismi" -käsite heikentää kykyä ymmärtää eroja pahan, neutraalin ja hyvän tekemisen janalla. "Rasismi" niputtaa lukemattomia täysin erilaisia asioita ekvivalenteiksi pahoiksi, ja raahaa ne väkisin ja keinotekoisesti pahuuden janan ääriluokkaan. Siten Hitler, tavallinen amerikkalainen nettikeskustelija, presidentti Trump, intialaistaustainen Dinesh D'Souza, musta ekonomisti-intellektuelli Thomas Sowell, presidentti Ronald Reagan, tavallinen suomalainen nettikeskustelija, juutalainen konservatiivinen kirjailija-toimittaja Mark Steyn, jne. ovat monille liberaaleille (kirjaimellisesti tai lähes kirjaimellisesti) natseja ja Hitlereitä.

d) "Rasismi -käsite heikentää tai poistaa kykyä ratkaista asioita toimivalla ja hyvällä tavalla. Se tuottaa itsessään pahuutta, ja edistää ulkopuolisia pahoja ihmisiä, ideologioita, prosesseja ja ryhmiä. "Rasismi" yrittää sovittaa lukemattomia ratkaistavia asioita, poliittisia, taloudellisia, yhteiskunnallisia, sosiaalisia, organisatorisia, teknologisia, diplomaattisia, historiallisia, jne. asioita, typerään musta-valkoiseen moraaliseen kehikkoon, kun on olemassa paljon erilaisia värejä, ja niissä lukemattomia erilaisia sävyjä, ja sitten vielä lukemattomia muita asioita, kuten se mihin ne värit kannattaa maalata ja miksi, ja mitä niillä maalauksilla kuvataan, mitä ovat ne kohteet, joihin maalataan, ja miten ne liittyvät toisiinsa, jne. "Rasismi" kannustaa idioottimaisuuteen, siihen, että ei tarvitse ottaa asioista selvää ja oppia uutta, eikä ymmärtää asioita, kun on käsitys "rasismista" ja siten "kosmisten mittaluokkien hyvästä ja pahasta". "Kosmisen mittaluokan hallinnoija" paisuttaa narsismiaan ja lietsoo harhaluuloja omnipotenssistaan. Ja antaa itselleen luvan olla ilkeä pikku-Hitler, joka on itseoikeutettu kaikkien asioiden tuomari, jolla on oikeus käyttää kaikenlaisia likaisia keinoja. Jne.

Näiden ja vastaavien syiden takia jokaisen sivistyneen ihmisen kannattaa luopua "rasismi" -sanan käytöstä."

 

]]>
199 http://leenarosendahloshanhijrvi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/266743-rasismi-kasitteen-ongelmallisuus#comments Julkinen keskustelu ja rasismi Vihapuhe Tue, 01 Jan 2019 09:07:27 +0000 Leena Rosendahl Os Hanhijärvi http://leenarosendahloshanhijrvi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/266743-rasismi-kasitteen-ongelmallisuus
Vihapuhe ja perustuslaki http://marttiissakainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/266718-vihapuhe-ja-perustuslaki <p>&nbsp;</p><p>Pääministeri Juha Sipilä muistutti uuden vuoden puheessaan mm.,&quot; että omankädenoikeuden käyttö on oikeusvaltiossa rikos, kuten myös vihapuheen viljeleminen&quot;.</p><p>Omankädenoikeus- käsite lienee useimmille selvä asia ja rikoslaki tuntee asian. Oikeustapauksia löytynee riittävästi.</p><p>Sensijaan vihapuhe-käsite lienee monelle hämärä, vaikka siitä puhutaan ja kirjoitetaan paljon. Jotenkin häiritsi pääministeri Sipilän verratessa omankädenoikeutta vihapuheen viljelemiseen. Tietääkseni rikoslaki ei tunne vihapuhetta ( oikaiskaa, jos olen väärässä ).</p><p>Vaikuttaa siltä, että vihapuheesta on tehty poliittinen lyömäase. On selvää, että kannattaa harkita mitä sanoo ja miten sanoo. Kuitenkin tuntuu, että vihapuheen vahva lanseeraus etenkin poliittiseen kielenkäyttöön on tarkoitushakuista. Siitä saa helposti tehokkaan keinon suiden tukkimiseksi. Lisää tehoa saa sen kriminalisoimisella. Asioista on kyettävä puhumaan niiden oikeilla nimillä demokraattisessa yhteiskunnassa. Minkäänlaista &quot;isoa veljeä&quot; emme kaipaa valvomaan.</p><p>Yhteiskunta on arveluttavalla tiellä, jos perustuslain antamaa sanan ja ilmaisun vapautta ruvetaan rajoittamaan.</p><p>Monella lienee vielä tuoreessa muistissa Tanskan Jyllandspostenin ns. Muhammed- piirustusten aiheuttama kohu. Silloinen Tanskan pääministeri Anders Fogh Rasmussen ei taipunut muslimimaiden painostukseen, vaan piti rohkeasti kiinni lehdistön ja yleisestä perustuslaillisesta sananvapaudesta. Seurauksista piittaamatta.</p><p>Joskus tuntuu, että Suomessa kaivattaisiin enemmän Rasmussenin tapaisia rohkeita ja pintansa pitäviä päättäjiä. Myötäilijöitä täällä on ihan riittämiin.</p><p>Ps. Toivotan samalla kaikille blogistikollegoille antoisaa uutta vuotta ja terävää blogikynää!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

Pääministeri Juha Sipilä muistutti uuden vuoden puheessaan mm.," että omankädenoikeuden käyttö on oikeusvaltiossa rikos, kuten myös vihapuheen viljeleminen".

Omankädenoikeus- käsite lienee useimmille selvä asia ja rikoslaki tuntee asian. Oikeustapauksia löytynee riittävästi.

Sensijaan vihapuhe-käsite lienee monelle hämärä, vaikka siitä puhutaan ja kirjoitetaan paljon. Jotenkin häiritsi pääministeri Sipilän verratessa omankädenoikeutta vihapuheen viljelemiseen. Tietääkseni rikoslaki ei tunne vihapuhetta ( oikaiskaa, jos olen väärässä ).

Vaikuttaa siltä, että vihapuheesta on tehty poliittinen lyömäase. On selvää, että kannattaa harkita mitä sanoo ja miten sanoo. Kuitenkin tuntuu, että vihapuheen vahva lanseeraus etenkin poliittiseen kielenkäyttöön on tarkoitushakuista. Siitä saa helposti tehokkaan keinon suiden tukkimiseksi. Lisää tehoa saa sen kriminalisoimisella. Asioista on kyettävä puhumaan niiden oikeilla nimillä demokraattisessa yhteiskunnassa. Minkäänlaista "isoa veljeä" emme kaipaa valvomaan.

Yhteiskunta on arveluttavalla tiellä, jos perustuslain antamaa sanan ja ilmaisun vapautta ruvetaan rajoittamaan.

Monella lienee vielä tuoreessa muistissa Tanskan Jyllandspostenin ns. Muhammed- piirustusten aiheuttama kohu. Silloinen Tanskan pääministeri Anders Fogh Rasmussen ei taipunut muslimimaiden painostukseen, vaan piti rohkeasti kiinni lehdistön ja yleisestä perustuslaillisesta sananvapaudesta. Seurauksista piittaamatta.

Joskus tuntuu, että Suomessa kaivattaisiin enemmän Rasmussenin tapaisia rohkeita ja pintansa pitäviä päättäjiä. Myötäilijöitä täällä on ihan riittämiin.

Ps. Toivotan samalla kaikille blogistikollegoille antoisaa uutta vuotta ja terävää blogikynää!

]]>
76 http://marttiissakainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/266718-vihapuhe-ja-perustuslaki#comments Rikoslaki Vihapuhe Mon, 31 Dec 2018 16:42:38 +0000 Martti Issakainen http://marttiissakainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/266718-vihapuhe-ja-perustuslaki
Viimeinen päivä 2018 http://pekka-juhanielomaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/266706-viimeinen-paiva-2018 <p><strong>Wanhassa Turussa 31.12.2018</strong></p><p>Lunta satelee hiljalleen ja ihmiset virittäytyvät vuoden vaihtumisen juhlaan.</p><p>Myös Pääministeri Sipilä viritti myös uudenvuoden puheessaan aamutuimaan sellaisen BlaaBlaan, ettei huonompaa olla kuultu. Lasten raiskaajat ja murhaajat ovat yksilöitä, eivätkä ryhmä, eikä saa ottaa oikeutta omiinkäsiin?&nbsp;</p><p>Onko joku sitten ottanut vai onko pääministerillä pelko tällaisesta ja jos on, niin miksi?&nbsp;</p><p>Mennyt vuosi on todella erikoinen sanavapauden kannalta. Kun viimeinkin köyhä kansa on saanut äänensä kuuluviin Somessa , niin sitä ruvetaan rajoittamaan jopa poliisivoimien kera ja bannaamalla mielivaltaisesti esim. FB tilejä. Lisäksi bannaamiset ja rajoitukset osuvat usein, jollei aina esim.maahanmuutto kriittisten kontolle. Tästä ei kukaan tunnu olevan huolissaan.</p><p>Olisi kiva tietää mitä esim. ulkomaalaiset nuoret koneinsinöörit kirjoittelevat toisilleen? Oulun lastenraiskaajia on varmaan yhdistänyt pelkästään positiiviseen sävyyn kirjoitetut some keskustelut. Noh...nyt niitäkin tutkitaan poliisin toimesta sentään, ainakin toivottavasti.</p><p>Myös Perussuomalaisten kansanedustaja ehdokkaiden kirjoituksia on prosentuaalisesti rajoitettu jatkuvasti enemmän kuin muita. Se tosin tulee kääntymään bannaajia ja kaikenlaisia sekopää ilmiantajia vastaan. Niin se on aina mennyt. Totuus ei pala tulessakaan.</p><p>Menneestä vuodesta voin mainita sen verran, että ulkomaalaisten rikos tilastot ovat räjähtäneet käsiin ja mistä te luulette sen johtuvan? &nbsp;Nyt julki tulleen Poliisin salaisen kirjeen, että &rdquo;vähäpätöisiä&rdquo; rikoksia ei tutkita...tai tutkitaan jos keritään.</p><p>Nyt on ruvennut myös viranomaisille selviämään se, että huumerikollisuus on siirtynyt maahanmuuttaja taustaisten bisnekseksi vauhdilla, jota ei ole osattu odottaa( noh..ei tietenkään ole osattu, kuten ei mitään muutakaan ikinä, missä järjen käyttö on sallittu).</p><p>Nyt jo on selvä, että huumeita myydään kouluissakin ja aina vaan nuoremmille ja erittäin röyhkeästi. &nbsp;Myös näihin ns.alaikäisiin sekaantumisiin ja raiskauksiin on monesti huumeet olleet jo kuvassa mukana.&nbsp;</p><p>Ilmiö on Englannista tuttu jo vuosien takaa, jossa uhreiksi on joutunut kanta-Englantilaisia lapsia ja nuoria ns.huonompiosaisista perheistä. Näihin lapsiin ja nuoriin on helppo iskeä kyntensä kiinni, kun asiat ovat jo muutenkin huonosti. Huumeet on helppo sekoittaa näiden lasten ja nuorten elämään.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Toivon, että mennyt vuosi olisi avannut vähän Suomalaisten silmiä myös yleisellä tasolla, mitä ympäristössä tapahtuu. Muutamia asioita esimerkiksi:</p><p>1.Hallituksemme sekoilee päästörajoituksien ja kaikenlaisen takanpolttokielto humpuukin kanssa, kun samaan aikaa Kiina ja Intia tuhoaa maailmaa ennennäkemättömällä vauhdilla. Tällaisen &rdquo;me ollaan mukana taas&rdquo; sekoilun laskun maksat sinä ja sähköyhtiöt hieroo käsiään.</p><p>2. Kaivoslakimme eivät suojaa luontoamme ja ovat pessusta kaikin puolin. Miksei asialle tehdä mitään?&nbsp;</p><p>3. Lähi naapurimme Venäjä ja Ukraina käyvät sotaa. Ei tarvi olla Kenraali tajutakseen , että näin käy kun EU ja NATO &nbsp;muutama vuosi sitten toitotti Ukrainalle EU ja myöhemmin NATO jäsenyyttä ...Venäjä ei iki päivänä anna Krimin tukikohtia EU tai NATO maalle. Näin tämä päissään heiluvan Junckerin johtama hatara harha aiheutti eräällätavalla sodan. On ihme, että olemme myös pärjänneet taloudellisesti jotenkuten, koska Venäjän kauppa on kärsinyt pakotteiden takia.</p><p>4. Alkoholilain muutoksen vaikutukset olikin iso yllätys raskaalle virkakoneistolle. Suomalaiset eivät litki nelos olutta vieläkään, eivätkä muutenkaan ryyppää sen enempää kuin ennen. Suomalaiset haluavat myös viinit kauppaan. Alkolle ja Alkon pitää muuttua, niin se selviää tämän muutoksen yli. Alko ei ole pelkästään pahasta. Tietotaito on siellä kovaa luokkaa.&nbsp;</p><p>Uskon, että 2019 vuodesta tulee parempi, kuin tästä vuodesta...jo senkin takia, että rima ei ole hirveän korkealla, sen verran sekava ja pessusta, tämä vuosi on ollut, kysy vaikka Taksimiehiltä ;)</p><p>&nbsp;</p><p>Hyvää uutta vuotta!&nbsp;</p><p>Pekka-Juhani Elomaa(PS)</p><p>Tapahtumia tarkkaileva Merimies Turun Portsasta</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Wanhassa Turussa 31.12.2018

Lunta satelee hiljalleen ja ihmiset virittäytyvät vuoden vaihtumisen juhlaan.

Myös Pääministeri Sipilä viritti myös uudenvuoden puheessaan aamutuimaan sellaisen BlaaBlaan, ettei huonompaa olla kuultu. Lasten raiskaajat ja murhaajat ovat yksilöitä, eivätkä ryhmä, eikä saa ottaa oikeutta omiinkäsiin? 

Onko joku sitten ottanut vai onko pääministerillä pelko tällaisesta ja jos on, niin miksi? 

Mennyt vuosi on todella erikoinen sanavapauden kannalta. Kun viimeinkin köyhä kansa on saanut äänensä kuuluviin Somessa , niin sitä ruvetaan rajoittamaan jopa poliisivoimien kera ja bannaamalla mielivaltaisesti esim. FB tilejä. Lisäksi bannaamiset ja rajoitukset osuvat usein, jollei aina esim.maahanmuutto kriittisten kontolle. Tästä ei kukaan tunnu olevan huolissaan.

Olisi kiva tietää mitä esim. ulkomaalaiset nuoret koneinsinöörit kirjoittelevat toisilleen? Oulun lastenraiskaajia on varmaan yhdistänyt pelkästään positiiviseen sävyyn kirjoitetut some keskustelut. Noh...nyt niitäkin tutkitaan poliisin toimesta sentään, ainakin toivottavasti.

Myös Perussuomalaisten kansanedustaja ehdokkaiden kirjoituksia on prosentuaalisesti rajoitettu jatkuvasti enemmän kuin muita. Se tosin tulee kääntymään bannaajia ja kaikenlaisia sekopää ilmiantajia vastaan. Niin se on aina mennyt. Totuus ei pala tulessakaan.

Menneestä vuodesta voin mainita sen verran, että ulkomaalaisten rikos tilastot ovat räjähtäneet käsiin ja mistä te luulette sen johtuvan?  Nyt julki tulleen Poliisin salaisen kirjeen, että ”vähäpätöisiä” rikoksia ei tutkita...tai tutkitaan jos keritään.

Nyt on ruvennut myös viranomaisille selviämään se, että huumerikollisuus on siirtynyt maahanmuuttaja taustaisten bisnekseksi vauhdilla, jota ei ole osattu odottaa( noh..ei tietenkään ole osattu, kuten ei mitään muutakaan ikinä, missä järjen käyttö on sallittu).

Nyt jo on selvä, että huumeita myydään kouluissakin ja aina vaan nuoremmille ja erittäin röyhkeästi.  Myös näihin ns.alaikäisiin sekaantumisiin ja raiskauksiin on monesti huumeet olleet jo kuvassa mukana. 

Ilmiö on Englannista tuttu jo vuosien takaa, jossa uhreiksi on joutunut kanta-Englantilaisia lapsia ja nuoria ns.huonompiosaisista perheistä. Näihin lapsiin ja nuoriin on helppo iskeä kyntensä kiinni, kun asiat ovat jo muutenkin huonosti. Huumeet on helppo sekoittaa näiden lasten ja nuorten elämään. 

 

Toivon, että mennyt vuosi olisi avannut vähän Suomalaisten silmiä myös yleisellä tasolla, mitä ympäristössä tapahtuu. Muutamia asioita esimerkiksi:

1.Hallituksemme sekoilee päästörajoituksien ja kaikenlaisen takanpolttokielto humpuukin kanssa, kun samaan aikaa Kiina ja Intia tuhoaa maailmaa ennennäkemättömällä vauhdilla. Tällaisen ”me ollaan mukana taas” sekoilun laskun maksat sinä ja sähköyhtiöt hieroo käsiään.

2. Kaivoslakimme eivät suojaa luontoamme ja ovat pessusta kaikin puolin. Miksei asialle tehdä mitään? 

3. Lähi naapurimme Venäjä ja Ukraina käyvät sotaa. Ei tarvi olla Kenraali tajutakseen , että näin käy kun EU ja NATO  muutama vuosi sitten toitotti Ukrainalle EU ja myöhemmin NATO jäsenyyttä ...Venäjä ei iki päivänä anna Krimin tukikohtia EU tai NATO maalle. Näin tämä päissään heiluvan Junckerin johtama hatara harha aiheutti eräällätavalla sodan. On ihme, että olemme myös pärjänneet taloudellisesti jotenkuten, koska Venäjän kauppa on kärsinyt pakotteiden takia.

4. Alkoholilain muutoksen vaikutukset olikin iso yllätys raskaalle virkakoneistolle. Suomalaiset eivät litki nelos olutta vieläkään, eivätkä muutenkaan ryyppää sen enempää kuin ennen. Suomalaiset haluavat myös viinit kauppaan. Alkolle ja Alkon pitää muuttua, niin se selviää tämän muutoksen yli. Alko ei ole pelkästään pahasta. Tietotaito on siellä kovaa luokkaa. 

Uskon, että 2019 vuodesta tulee parempi, kuin tästä vuodesta...jo senkin takia, että rima ei ole hirveän korkealla, sen verran sekava ja pessusta, tämä vuosi on ollut, kysy vaikka Taksimiehiltä ;)

 

Hyvää uutta vuotta! 

Pekka-Juhani Elomaa(PS)

Tapahtumia tarkkaileva Merimies Turun Portsasta

]]>
0 http://pekka-juhanielomaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/266706-viimeinen-paiva-2018#comments Sipilä Vihapuhe Mon, 31 Dec 2018 13:37:48 +0000 Pekka-Juhani Elomaa http://pekka-juhanielomaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/266706-viimeinen-paiva-2018
Kansalaisia kuunnellen kohti vuotta 2019 http://ainoahelmi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/266697-kansalaisia-kuunnellen-kohti-vuotta-2019 <p>Pääministeri Juha Sipilän uudenvuoden puheesta paistaa kilometrien päähän valtaapitävien asenne: edelleenkään ei olla huolissaan suomalaisten turvallisuudesta, vaan siitä, että suomalaiset ottaisivat oikeuden omiin käsiinsä. Vielä enemmän Sipilä tuntuu olevan huolestunut vihapuheesta, jota rikoslaki ei edes tunne.</p><p>Vihapuheesta syytetäänkin tänä päivänä heti, jos puhujan mielipiteet eivät miellytä. Vaikket sanoisi tai kirjoittaisi mitään laitonta, Facebookin kaltaiset suuryritykset ja poliitikot tulkitsevat näkemyksesi vihapuheeksi sillä perusteella, että heidän mielestään sanasi loukkaavat ja lietsovat vihaa. Vihapuhe onkin hyvin häilyvä termi, jota tulkitaan omien mieltymysten mukaisesti. Ihmiset, jotka syyttävät ahkerasti muita vihapuheesta, syyllistyvät siihen samoilla periaatteilla usein itse.</p><p>Sipilä kehuu puheessaan Suomen kyvykkyyttä yhteistyöhön yli ideologisten rajojen. Tämä taisi häneltä itseltäänkin unohtua kesällä 2017, jolloin yhteinen hallitusohjelma ei enää kelvannutkaan, ja Perussuomalaiset potkittiin ulos hallituksesta arvoihin vedoten. Tuosta kesästä lähtien vihapuheen vastustajat ovat erityisen ahkerasti demonisoineet perussuomalaisia, vaikka samaan aikaan huutavat isoon ääneen, miten &quot;vihapuhe sitä&quot; ja &quot;vihapuhe tätä&quot;. Hatunnosto Li Anderssonille, joka on selkeäsanaisesti kertonut, ettei yhden puolueen demonisointi ole järkevää.</p><p>Vihapuheesta syyttelyn ja demonisoinnin sijaan olisi järkevää kuunnella, mitä mieltä se yksi puolue on, ja millaisia ratkaisuja sillä olisi Suomea riivaaviin ongelmiin. Laajoista tyttöihin kohdistuneista raiskauksista eivät nimittäin ole huolissaan vain perussuomalaiset kannattajineen, vaan ihmiset laajasti ympäri Suomen puoluetaustaan katsomatta. Puhe ja kirjoittelu eivät vahingoita ketään, mutta surkeasti harjoitettu maahanmuuttopolitiikka vaatii uhrinsa. Ihmiset eivät ota oikeutta omiin käsiinsä siksi, että perussuomalaiset vihapuhuvat, vaan siksi, että valtionjohto on kykenemätön myöntämään virheitään, eikä ole valmis tekemään mitään konkreettista suojellakseen kansalaisiaan. Sen sijaan poliitikot ja valtapuolueet mielellään hiljenisivät maahanmuuttokeskustelusta täysin. Syynä on nimenomaan se, että he tietävät varsin hyvin aiheen jakavan heidän kannattajiaan: osa on hyvinkin samoilla linjoilla perussuomalaisten ajatusten kanssa.</p><p>Valtapuolueet eivät halua tiukentaa maahanmuuttopolitiikkaansa. Vaalien alla tullaan kuitenkin näkemään, miten yksittäiset poliitikot esimerkiksi Keskustasta, Kokoomuksesta ja jopa Sdp:stä tulevat ottamaan tiukahkojakin kantoja maahanmuuttoon liittyen, ja puolueet sallivat tämän heille ainoastaan yhdestä syystä: he haluavat estää maahanmuuttokriittisten kannattajiensa ääniä valumasta perussuomalaisille. Äänestäjät puolestaan toivovat, että heidän maahanmuuttokriittinen ehdokkaansa kykenisi muuttamaan valtapuolueita sisältäpäin. Vaalien jälkeen puoluekuri kuitenkin ottaa niskalenkin.&nbsp;</p><p>Kuten pääministeri puheessaan toteaa, valta kuuluu kansalle, ja vietämme huhtikuussa demokratian juhlaa eduskuntavaalien myötä. Hän toivoo rehtiä vaalitaistelua, jossa keskitytään pelkojen lietsomisen sijaan ratkaisujen etsimiseen. Tällä aivan samalla toiveella minäkin suuntaan kohti vuotta 2019: olkoon vaalikevään maahanmuuttokeskustelut avoimia ja ratkaisukeskeisiä, ja älköön kukaan yrittäkö hiljentää puolueita tai kansalaisia kertomasta mielipiteitään, ratkaisuehdotuksiaan tai tuntemuksiaan.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Pääministeri Juha Sipilän uudenvuoden puheesta paistaa kilometrien päähän valtaapitävien asenne: edelleenkään ei olla huolissaan suomalaisten turvallisuudesta, vaan siitä, että suomalaiset ottaisivat oikeuden omiin käsiinsä. Vielä enemmän Sipilä tuntuu olevan huolestunut vihapuheesta, jota rikoslaki ei edes tunne.

Vihapuheesta syytetäänkin tänä päivänä heti, jos puhujan mielipiteet eivät miellytä. Vaikket sanoisi tai kirjoittaisi mitään laitonta, Facebookin kaltaiset suuryritykset ja poliitikot tulkitsevat näkemyksesi vihapuheeksi sillä perusteella, että heidän mielestään sanasi loukkaavat ja lietsovat vihaa. Vihapuhe onkin hyvin häilyvä termi, jota tulkitaan omien mieltymysten mukaisesti. Ihmiset, jotka syyttävät ahkerasti muita vihapuheesta, syyllistyvät siihen samoilla periaatteilla usein itse.

Sipilä kehuu puheessaan Suomen kyvykkyyttä yhteistyöhön yli ideologisten rajojen. Tämä taisi häneltä itseltäänkin unohtua kesällä 2017, jolloin yhteinen hallitusohjelma ei enää kelvannutkaan, ja Perussuomalaiset potkittiin ulos hallituksesta arvoihin vedoten. Tuosta kesästä lähtien vihapuheen vastustajat ovat erityisen ahkerasti demonisoineet perussuomalaisia, vaikka samaan aikaan huutavat isoon ääneen, miten "vihapuhe sitä" ja "vihapuhe tätä". Hatunnosto Li Anderssonille, joka on selkeäsanaisesti kertonut, ettei yhden puolueen demonisointi ole järkevää.

Vihapuheesta syyttelyn ja demonisoinnin sijaan olisi järkevää kuunnella, mitä mieltä se yksi puolue on, ja millaisia ratkaisuja sillä olisi Suomea riivaaviin ongelmiin. Laajoista tyttöihin kohdistuneista raiskauksista eivät nimittäin ole huolissaan vain perussuomalaiset kannattajineen, vaan ihmiset laajasti ympäri Suomen puoluetaustaan katsomatta. Puhe ja kirjoittelu eivät vahingoita ketään, mutta surkeasti harjoitettu maahanmuuttopolitiikka vaatii uhrinsa. Ihmiset eivät ota oikeutta omiin käsiinsä siksi, että perussuomalaiset vihapuhuvat, vaan siksi, että valtionjohto on kykenemätön myöntämään virheitään, eikä ole valmis tekemään mitään konkreettista suojellakseen kansalaisiaan. Sen sijaan poliitikot ja valtapuolueet mielellään hiljenisivät maahanmuuttokeskustelusta täysin. Syynä on nimenomaan se, että he tietävät varsin hyvin aiheen jakavan heidän kannattajiaan: osa on hyvinkin samoilla linjoilla perussuomalaisten ajatusten kanssa.

Valtapuolueet eivät halua tiukentaa maahanmuuttopolitiikkaansa. Vaalien alla tullaan kuitenkin näkemään, miten yksittäiset poliitikot esimerkiksi Keskustasta, Kokoomuksesta ja jopa Sdp:stä tulevat ottamaan tiukahkojakin kantoja maahanmuuttoon liittyen, ja puolueet sallivat tämän heille ainoastaan yhdestä syystä: he haluavat estää maahanmuuttokriittisten kannattajiensa ääniä valumasta perussuomalaisille. Äänestäjät puolestaan toivovat, että heidän maahanmuuttokriittinen ehdokkaansa kykenisi muuttamaan valtapuolueita sisältäpäin. Vaalien jälkeen puoluekuri kuitenkin ottaa niskalenkin. 

Kuten pääministeri puheessaan toteaa, valta kuuluu kansalle, ja vietämme huhtikuussa demokratian juhlaa eduskuntavaalien myötä. Hän toivoo rehtiä vaalitaistelua, jossa keskitytään pelkojen lietsomisen sijaan ratkaisujen etsimiseen. Tällä aivan samalla toiveella minäkin suuntaan kohti vuotta 2019: olkoon vaalikevään maahanmuuttokeskustelut avoimia ja ratkaisukeskeisiä, ja älköön kukaan yrittäkö hiljentää puolueita tai kansalaisia kertomasta mielipiteitään, ratkaisuehdotuksiaan tai tuntemuksiaan.

 

]]>
9 http://ainoahelmi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/266697-kansalaisia-kuunnellen-kohti-vuotta-2019#comments Eduskuntavaalit Maahanmuutto Uusi vuosi Vihapuhe Mon, 31 Dec 2018 11:25:36 +0000 Jenna Simula http://ainoahelmi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/266697-kansalaisia-kuunnellen-kohti-vuotta-2019